Zondag, 12 januari, 2020

Geschreven door: Draaijer, Joke
Artikel door: Hooydonk, Jan van

Landgoed als leerschool

De baron en de goeroe

[Signalering] Het leven van Philip Dirk baron van Pallandt (1889-1979), telg uit een voornaam en schatrijk Haags adellijk geslacht, nam een beslissende wending toen hij in 1913 onverwacht een landgoed met kasteel in Overijssel erfde. Van Pallandt maakte het landgoed Eerde tot een centrum voor de scouting, een organisatie die hij kort daarvoor in Engeland had leren kennen. Spoedig werd hij ook actief binnen de nieuw opkomende beweging van de natuurbescherming.

Na de Eerste Wereldoorlog raakte Van Pallandt geboeid door de theosofie, waarin christelijke elementen vermengd werden met oosterse en occulte tradities. In de IndiĂ«r Jiddu Krishnamurti vond deze spirituele beweging haar langverbeide ‘wereldleraar’ die de mensheid zou leiden naar ‘wereldbroederschap’. In 1924 zette Van Pallandt de opzienbare stap om zijn landgoed te schenken aan zijn vriend en goeroe Krishnamurti. Als hoofdkwartier van diens Orde van de Ster zou Eerde volgens de baron “eeuwenlang gaan dienen als het centrum van waarheid waaruit de nieuwe orde geleid zou worden.” Eerde zou “even belangrijk worden als Rome en het Vaticaan dat voor de oude wereld waren.” Dat zou toch anders lopen. In 1929 ontbond Krishnamurti de Orde van de Ster. Eerde kwam opnieuw in bezit van Van Pallandt. De baron bleef echter wel zijn leven lang Krishnamurti als zijn geestelijk leidsman beschouwen. Diens denken hielp hem ook om in het concentratiekamp Buchenwald overeind te blijven.

Onder de titel Landgoed als leerschool schreef Joke Draaijer een boeiende biografie van de man die zijn adellijke status en zijn liefde voor de natuur, de padvinderij en ‘de mensheid’ vormgaf op het landgoed Eerde.

ScĂšnes

Eerder verschenen in Volzin

Lees eveneens de recensie geschreven door Karin de Leeuw: biografie van een adellijke padvinder