Woensdag, 14 juni, 2017

Geschreven door: Oly, Henk
Artikel door: Netten, Djoeke van

Leeuwarden in de Gouden Eeuw

In Leeuwarden gebeurde op velerlei terreinen meer  dan in Groningen

[Signalering] Deze pas verschenen bundel is een prachtige aanvulling op het heersende hollandocentrische beeld  in de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis. Leeuwarden in de Gouden Eeuw laat zien hoe bloeyend’ en ‘heerlyck’ de Friese hoofdstad was in de 17de eeuw. In de Inleiding trouwens nog even een subtiele sneer naar die andere belangrijke stad in het noorden, met de mededeling dat in Leeuwarden ‘op velerlei terreinen meer gebeurde dan in bijvoorbeeld Groningen’.

Geart de Vries en Henk Oly van het Historisch Centrum Leeuwarden redigeerden dit mooi verzorgd uitgegeven boek, met veel afbeeldingen in kleur. Bovendien is dit geen samenvatting gebaseerd op bestaande literatuur, maar veel nieuw onderzoek op basis van nieuw ontdekte of (op)nieuw geanalyseerde bronnen. Zoals een aantekenboek van een adellijke dame, Latijnse lofredes, kaarten, prenten, schilderijen, brieven, reisverslagen, boedelinventarissen en andere archiefstukken. De bundel biedt niet alleen een nuancerend beeld, maar ook een genuanceerd beeld. Niet alleen hoge heren en hoge cultuur, maar ook dames (zeer uitzonderlijk en intellectueel als Anna Maria van Schurman, maar ook bijvoorbeeld Rikst Simons en Geertje Jurriëns, kroegbazen), en – letterlijk – huis-, tuin- en keukenzaken als Leeuwardens favoriete kleur voor interieurstoffering (blauw).

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Sociologie Magazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alleen inhoudelijke reacties die gaan over het besproken boek en/of de recensie worden geplaatst.