Zondag, 24 januari, 2021

Geschreven door: Does, Rob de
Artikel door: Veen, Evert van der

Leven in liefde

Dagelijkse inspiratie voor zinvolle momenten

[Recensie[ Behoefte aan toegankelijke bezinning maar geen behoefte aan het traditionele dagboek dat tegenwoordig een beperkt(er) bereik heeft? Met dagboeken en scheurkalenders zijn hele generaties opgegroeid maar daar hoef je tegenwoordig bij de meeste mensen echt niet meer mee aan te komen. De dagelijkse maaltijd in het gezin – toen iedereen nog tegelijk met elkaar aan tafel zat – werd vanouds in christelijke gezinnen afgesloten met bijbellezing en/of dagboek. Daarna volgde het gebed, vaak in dezelfde bewoordingen die je na enige tijd als kind bijna uit je hoofd kende en dan precies wist wat de volgende zin zou zijn. Pas dan was de maaltijd beeindigd en mocht ieder van tafel gaan.

Deze dagboeken bestaan nog steeds en worden ook gelezen, sterker nog: er verschijnen regelmatig nieuwe titels, ook bij de uitgever van dit dagboek Leven in liefde.

Wie zich daardoor niet voelt aangesproken, geen of minder binding meer heeft met het christelijk geloof, en tóch elke dag iets wil hebben om over na te denken, zou dit boek Leven in liefde eens kunnen gaan lezen. Het boek wordt uitgegeven door het Apostolisch Genootschap, een beweging van mensen die hun inspiratie zoeken in wat je religieus humanisme kunt noemen. Het Apostolisch Genootschap staat voor waarden als compassie, duurzaamheid en solidariteit en streeft naar een menswaardige wereld.

In het voorwoord zegt Karen Armstrong dat we vandaag vooral mededogen nodig hebben: je inleven in de ander en aandacht hebben voor de aarde.

Bazarow

Iedere maand heeft een thema en zo komen in dit boeken vele levensvragen naar voren die in een breed religieus perspectief worden aangestipt. De teksten zijn zeer toegankelijk en eigenlijk voor iedereen aansprekend die zich openstelt voor menselijk getinte bezinning met zo nu en dan een vleugje religie om het zo maar te noemen. Zo gaat het 24 januari over twijfelen en geloven. Ook komen er citaten uit de bijbelboeken Prediker en 1 Corinte 13, de lofzang op de liefde, voor. Het Paasfeest wordt heel subtiel verwoord en slaat op die manier een brug naar mensen die met het woord opstanding als zodanig niet worden aangesproken.  

Het boek heeft een fraaie lay-out, de teksten wisselen van lengte maar zijn nooit langer dan een bladzijde per dag. Thema’s als vertrouwen, liefde, zelfreflectie, verwondering, verantwoordelijkheid, levenskunst, vriendschap, loslaten, verlies, de ander komen regelmatig terug in dit boek Leven in liefde.

Er zijn citaten uit het dagboek van Etty Hillesum en Anne Frank, de toespraak ‘I have a dream’ van Martin Luther King en een toespraak van Ahmed Aboutaleb. Ook zijn er teksten van de Joodse filosoof Martin Buber, Paul van Vliet, Bram Vermeulen, Vaclav Havel, Rutger Kopland, Rainer Maria Rilke en de rabbijn Harold Kushner, destijds bekend van zijn boek Als het kwaad de goede mensen treft.

Regelmatig klinkt er een mondiaal perspectief zoals de Stolpersteine op 4 mei. Van Stef Bos is het lied over Ruth in het zuidafrikaans opgenomen.

1 augustus is er een chassidisch verhaal over de nacht en de morgen. Het is pas morgen wanneer je in het gezicht van de ander je naaste herkent. Een bekend maar altijd weer aansprekend verhaal dat ons inspireert om elkaar te zoeken, zeker in deze tijd.

Een mooi boek dat jongere mensen kan inspireren om bewust te leven!

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles