Maandag, 27 maart, 2017

Geschreven door: Burgers, Simon
Artikel door: Maanen, Hans van

Logisch en kritisch denken

Zinnelijk denken

[Signalering] Voor   studenten in het hoger onderwijs (hbo en vwo) schreef Simon Burgers het buitengewoon  leesbare en leerzame boekje Logisch en kritisch denken, onderzoeken, argumenteren, concluderen. Het aardige van het boekje is dat het niet alleen aandacht besteedt aan de obligate syllogismes (‘Alle mensen zijn sterfelijk…’), denk- fouten en paradoxen, maar ook ingaat op meer wetenschappelijke begrippen als relevantie, validiteit en falsificatie. Het is, in al zijn beknoptheid, daardoor ook een boekje geworden waarmee studenten kritischer de krant kunnen lezen en wetenschappelijk nieuws en flutnieuws beter op waarde kunnen schatten. Een hoofdstukje over hypothesevorming, significantietoetsen en zelfs de bayesiaanse statistiek completeren het geheel.

Of de juiste toon voor studenten is getroffen, kan ik niet goed beoordelen — ik vond die zelf fris maar af en toe wat vaderlijk. Voor docenten staan er lesprogramma’s en presentaties op het web klaar.

Een aanrader, en niet alleen voor studenten in het hoger onderwijs (hbo en vwo).

Wandelmagazine

Eerder verschenen in Skepter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *