Dinsdag, 9 maart, 2021

Geschreven door: Strietman, Inger
Artikel door: Veen, Evert van der

Mag ik even mijn aandacht

Gezond egoïsme

[Recensie] “Gezond egoïsme in een wereld die continu om aandacht vraagt” luidt de ondertitel van dit boek. Dat maakt nieuwsgierig en prikkelt de verbeelding: blijkbaar hoeft egoïsme niet altijd negatief te zijn en kan het zelfs goed voor een mens zijn. Hoe zou dat eruit zien en waar wil Inger Strietman, coach en spreker met haar lezers heen? Haar bedoeling is: “Ik geef je inzicht in wat gezond egoïsme is en waarom het zo ontzettend belangrijk is. Vervolgens laat ik je zien hoe je gezond egoïsme structureel in je leven in de praktijk kunt brengen”, (p.14).

De boodschap die Inger Strietman wil overbrengen is in feite niet zo moeilijk en de lezer kan zich op een gegeven wel afvragen of daar een boek van bijna 200 bladzijden voor nodig is. De kern is om je op een evenwichtige manier te onttrekken aan de invloeden van je omgeving, maatschappelijke en persoonlijke verplichtingen te laten voor wat ze zijn en verwachtingen die mensen van je kunnen hebben, los te laten.

Het verhaal komt neer op: kom op voor jezelf, wees maar eens goed voor jezelf en zorg vooral voor jezelf. Je mag er zijn en daarom mag je van jezelf houden. Kies voor je eigen geluk en maak iets van je leven. “Het gaat over een manier van leven waarbinnen jij kiezen voor jezelf tot een prioriteit maakt,” (p.48). Je persoonlijke welzijn is de leidende gedachte van dit boek en daar wil Inger Strietman je voortdurend bij bepalen. Zij besteedt daarbij ook aandacht aan valkuilen en vluchtwegen en wil je er bewust van maken dat jij zelf er in de allereerste plaats toe doet: “Ik kies voor wat ik wil”, Ik neem de ruimte in die goed is voor mij”, “Ik ben vrij om mijn eigen keuzes te maken”, “Ik geef mezelf de liefde die ik nodig heb”, “Ik heb vertrouwen in mezelf”: dit zijn enkele statements op pagina 77 en er zijn er nog veel meer die allemaal in dezelfde richting wijzen: wees er!

Vanuit menselijke relaties gezien, door het oog van sociologie en sociale psychologie kun je na verloop van tijd je wenkbrauwen fronsen: slaat de balans niet te eenzijdig door? Is dit niet erg egocentrisch gedacht en gedaan allemaal? Maar voor mensen die zich teveel laten meedrijven op de trends van de dag en zich laten sturen door de verlangens van andere mensen, voor mensen die een speelbal en soms het slachtoffer zijn van de manipulaties van mensen in hun directe omgeving is dit een nuttig boek om assertiever te worden en op te komen voor jezelf.

Hereditas Nexus

“Doe minder water bij de wijn”, Wees sociaal selectief”, “Laat de boel vaker de boel”, “Slaap mensen slaap” zijn enkele prikkelende titels in het hoofdstuk dat is getiteld “Zorgen voor jezelf in het dagelijks leven”. Dat kan een noodzakelijke correctie zijn voor mensen die deze impulsen hard nodig hebben; voor hen is dit een stimulerend boek maar in z’n algemeenheid schuilt er ook een zeker gevaar in dit “gezond egoïsme” dat wel erg nadrukkelijk bij jezelf blijft stilstaan en waar ieder medemens voor dient te buigen. Een enkele sociale verwijzing had niet misstaan en had meer balans in de boodschap gebracht. Een samenleving kan van dít geluid alleen niet bestaan.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles