Maandag, 9 augustus, 2021

Geschreven door: Timar, Endre
Artikel door: Veen, Evert van der

Marker Wadden

Nieuw land

[Recensie] Menselijke ingrepen in de natuur laten na verloop van tijd soms hun schaduwkanten zien. Dat is zichtbaar aan een klein eiland als Griend dat in zijn bestaan wordt bedreigd sinds de Afsluitdijk in 1932 werd aangelegd. Daardoor stierven de zeegrasvelden af die de stroming afremden. Nu probeert men door het opwerpen van zanddijken het eiland Griend te behouden en deze maatregelen lijken succes te hebben.

De komst van de Afsluitdijk en de inpoldering die daarna volgde, heeft de waterkwaliteit van het IJsselmeer nadelig beïnvloed. Waarschijnlijk kon men dat destijds nog niet overzien, mogelijk werd het gewoon onderschat of min of meer bewust terzijde geschoven omdat het belang van kustbescherming voorging. Dat laatste is ook wel begrijpelijk na eeuwen van ernstige overstromingen en het intensieve onderhoud van zo’n 300 kilometer aan dijken rondom de voormalige Zuiderzee.

Lang is er gedacht over de laatste inpoldering die de Markerwaard zou gaan heten. Toen de zuidelijke Flevopolder in 1968 droog lag, gingen de plannen voor de Markerwaard in 1976 van start maar pas in 2003 werd definitief besloten om van deze inpoldering af te zien. Toen werd de verslechterende waterkwaliteit ook steeds nijpender en zo ontstond het plan voor een aantal eilandjes: de Marker Wadden. Met een startkapitaal van 15 miljoen van de Nationale Postcode loterij kon men met het project starten maar was politieke steun nodig voor een verder budget van 75 miljoen om in 2016 daadwerkelijk te starten met het storten van zand, klei en slib.

In een tijd waarin de natuur zich fel tegen de mens kan keren – ernstige overstromingen en gigantische bosbranden – is het hoopgevend dat de mens de natuur ook een handje kan helpen. In de zomer van 2017 is er al een natuurlijke dynamiek zichtbaar op de Marker Wadden. Met behulp van een hovercraft wordt er gezaaid en nu zijn er 120 vogelsoorten, 170 plantensoorten en 198 insectensoorten gesignaleerd. Alleen het hoofdeiland is voor bezoekers toegankelijk.

Scènes

De fraaie fotografie in Marker Wadden stelt ons goed in staat om te zien wat er op de eilandjes van de Marker Wadden allemaal in deze nieuwe natuur gebeurt. Foto’s met behulp van drones bieden een overzicht vanuit de lucht en close up fotografie brengt vogels fraai in beeld.

Het is stimulerend dat de waterkwaliteit van het IJsselmeer nu al beter is geworden. Dit boek Marker Wadden is in samenwerking met Natuurmonumenten uitgegeven en biedt een boeiend beeld van het ontstaan en de prille ontwikkeling van een nieuw stukje Nederland. Getuige de belangstelling voor rondvaarten staat het volop in de kijker en hebben we er in ons land een Nationaal Park bij dat Nieuw Land heet.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles