Dinsdag, 11 mei, 2021

Geschreven door: Evers, Rick
Artikel door: Veen, Evert van der

Máxima

Meer dan Majesteit

[Recensie] 17 mei wordt koningin Máxima 50 jaar, een mooie aanleiding om dit boek te publiceren. Dit is niet het zoveelste fotoboek al ontbreken de beelden natuurlijk niet. De foto’s staan echter in dienst van het verhaal dat leidend is; het is niet geautoriseerd maar wel gebaseerd op citaten van Maxima en mensen uit haar omgeving.

Rick Evers is royaltyjournalist en schrijft voor de bladen Royalty en Vorsten. Hij werkt als koningshuisdeskundige voor onder andere het tv programma Blauw Bloed en presenteert wekelijks Libelle Royal.

In Máxima schetst hij een veelzijdig en levendig beeld van koningin Máxima waardoor we haar beter leren kennen en ook wat dichter bij het werk van haar en Willem Alexander komen. Zo is het bijvoorbeeld interessant om te lezen dat zij ingaat op één van de drie uitnodigingen die zij ontvangt en dat de meeste bezoeken die zij niet brengt niet openbaar zijn.

Er wordt teruggeblikt op haar Argentijnse periode, haar voorbereiding op en naturalisatie en krijgt haar positie naast Willem Alexander aandacht. Máxima vervult belangrijke maatschappelijke taken en is zeer betrokken bij het prinses Maxima Centrum in Utrecht, een ziekenhuis voor kinderoncologie.

Kookboeken Nieuws

Zij heeft bijzondere interesse in economische zaken wat gezien haar studie economie niet zo verwonderlijk is. Zij lanceerde het project Schuldhulp, is betrokken bij Wijzer in Geldzaken en erevoorzitter van het Comité voor ondernemerschap. Verder is Máxima bekend van haar inzet bij de Verenigde Naties voor microkredieten om kleine ondernemers in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Daarnaast speelt haar culturele interesse een rol en werd bij haar 40e verjaardag de stichting Kinderen Maken Muziek opgericht. Niet zo bekend is het feit dat zij met prins Claus al gesprekken voerde over het belang van muziekonderwijs. Zo ontstond de stichting MĂ©Ă©r Muziek in de Klas. Met verve vervult zij haar rol als beschermvrouwe van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Bij bezoeken vallen haar sterke betrokkenheid en kennis van zaken altijd weer op.

Verder is er haar aandacht voor haar gezin en de relatie met haar dochters. Bij de staatsbezoeken en officiële gelegenheden is er de onvermijdelijke aandacht voor haar kleding en sieraden maar binnen het geheel van dit boek is dat goed gedoseerd. Ook de actualiteit – werken in een tijd van corona – wordt belicht en het debacle van de korte maar veelbesproken vakantie naar Griekenland vorig jaar oktober wordt ook benoemd.

Rick Evers geeft aan het slot van zijn boek aan dat zijn beeld van Máxima gedurende het werken aan dit boek is veranderd en daaruit blijkt de ondertitel: “Meer nog dan haar predikaat Majesteit is Máxima vooral pleitbezorger, erevoorzitter of beschermvrouwe” (p. 261).

De Nederlandse burger komt in dit sympathieke boek dichter bij Máxima.  

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles