Dinsdag, 16 juni, 2020

Geschreven door: Halsema, Femke
Roovers, Daan
Rinnooy Kan, Alexander
Diverse Auteurs
Artikel door: Veen, Evert van der

Na de quarantaine

Hoe verder? Een poging tot visie

[Recensie] Deze bundel met beschouwingen over de corona crisis zit misschien nog te dicht op de actualiteit om voldoende diepgang en vernieuwende visie toe te voegen. Denker des Vaderlands, Daan Roovers, tevens docent aan de UvA, stelt: “De coronacrisis maakt ons duidelijk dat het scherpe onderscheid tussen mensen en natuur alleen bestaat in ons hoofd. Wij maken dat onderscheid, omdat het onze greep op ‘de natuur’ lijkt te versterken”, pagina 22. Haar betoog komt erop neer dat wij niet los staan van de natuur maar hierdoor worden beïnvloed in ons bestaan omdat wij er onlosmakelijk mee verbonden zijn: “Het aardse klimaat ondervindt de gevolgen van de menselijke activiteiten, maar de mens ondervindt ook de gevolgen van de veranderingen van het klimaat”, pagina 24.

Een aantal bijdragen vat in feite samen wat al in eerder in de media aan de orde kwam. De bundel weet de veelbelovende ‘ná de quarantaine’ dan ook niet waar te maken. Veel auteurs beschrijven nog eens hetgeen we al weten en komen niet toe aan een toekomstperspectief.

Wim van de Donk, hoogleraar bestuurskunde en commissaris van de Koning in Noord-Brabant stelt aan het eind van zijn bijdrage dat het nieuwe normaal bijzonder zal zijn. Dat lijkt waar te zijn op dit moment: voorlopig wordt alles niet meer zoals het was en het is nog maar de vraag of dat ooit weer helemaal het geval zal zijn.

Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van het G40-stedennetwerk, pleit voor de kracht van mensen in hun eigen woonplaats: “Iniatieven die de veerkracht, saamhorigheid en creativiteit van de lokale gemeenschap aantonen”, pagina 72. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor het lokale besturen die zorg dragen voor inwoners en hun behoeften.

Kookboeken Nieuws

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles