Maandag, 18 februari, 2019

Geschreven door: Saris, Frank
Recensie door: Cadée, Gerhard C.

Natuurbescherming als hartstocht. Victor Westhoff (1916-2001)

Vuistdikke biografie over natuurbeschermer van naam

[Signalering] Voor de natuurbescherming in Nederland speelde Westhoff, voortgekomen uit de NJN, lange tijd een belangrijke rol. Hij ontving hiervoor talrijke onderscheidingen en nu dan eindelijk een biografie. En passant geeft Saris een zeer leesbaar overzicht van de geschiedenis en de vaak veranderende inzichten in natuurbescherming vanaf eind negentiende eeuw.

Hij spitte hiervoor niet alleen vijftig meter Westhoff-archief door, maar verdiepte zich ook in de natuurbeschermers voor, rond en tegenover Westhoff, van Gorter tot Vera. Westhoff was een verklaard tegenstander van Vera’s opvattingen over natuurbeheer en de demagogische wijze waarop hij ze lanceerde.

Thijsse was dé natuurbeschermer van de eerste helft van de negentiende  eeuw, Westhoff die van de tweede helft. Thijsse was in wezen een optimist, Westhoff was pessimistischer; hij maakte dan ook de naoorlogse teloorgang van veel natuur door de grootschalige herverkavelingen en de intensivering van de landbouw mee. Westhoff heeft deze vuistdikke biografie zeker verdiend, ik las hem geboeid.

Trouw

Eerder verschenen in Natura

Lees ook de bespreking van Selectie uit het werk van Victor Westhoff