Zondag, 7 november, 2021

Geschreven door: Veltkamp, Henk
Recensie door: Veen, Evert van der

Nooit heb ik niets met u

Mensen op zoek naar God

[Recensie] Henk Veltkamp, PKN predikant en geestelijk verzorger, voerde gesprekken met 25 bekende Nederlanders over hun religieuze visie en geloofsbeleving. Het zijn mooie gesprekken met een uiterst gevarieerde inhoud die veel herkenning biedt.

Zo vertelt Ton van der Worp, uitgever van Ten Have, over een persoonlijke ervaring van Psalm 23. De woorden ‘mij ontbreekt niets’ krijgen een bijzondere inhoud in het licht van parkinson waar zijn vrouw aan lijdt.

Frits de Lange, hoogleraar ethiek, benoemt evenals Ton van der Worp veranderingen die hij in de kerk maar ook in zijn persoonlijk leven heeft ervaren. Hij is daar positief over en heeft een vrijere, ruimere kijk op God gekregen, die hij een ‘uitnodigende werkelijkheid’ noemt. God is voor hem de geconcentreerde uitdrukking van ons zoeken naar zin. Daar sluit Carel ter Linden, predikant van de Haagse Kloosterkerk, bij aan want hij ziet God als de essentie van ons bestaan. Hij schreef een aantal jaren geleden het boek Wat doe ik hier in Godsnaam? Hij ziet God “als een mogelijkheid die de mens zelf … heeft ontdekt als de enige weg die deze wereld en ons leven bijeen kan houden” (p. 91). Deze menselijke benadering kom je bij meer geïnterviewden tegen. Opvallend is de opvatting van Paul van Vliet die God graag blijft zien als een mysterie en God daarom niet te menselijk wil maken.

Veel mensen vertellen over hun persoonlijke religieuze ontwikkeling en vinden mensen een belangrijke bron van inspiratie. Zij zijn blij met de gevonden ruimte die zij in het geloof hebben gevonden en verlangen niet terug naar de wat dogmatische beleving van vroeger.

Ons Amsterdam

Opvallend is de reactie van rabbijn Benina. Zij is terughoudend om expliciete woorden voor God te noemen en vindt Gods aanwezigheid essentieel. Dat past uiteraard helemaal bij de Godsnaam die dit ook uitdrukt: Ik zal er voor je zijn.

Stevo Akkerman, columnist en redacteur van Trouw, ziet terug op zijn – vrijgemaakt gereformeerde – jeugd met de woorden “alles ademde God”. Nu noemt hij zichzelf een ‘gelovige ongelovige’ en hij staat daarin niet alleen want ik zie bij veel mensen, ook en juist ouderen, een open visie waarin twijfel en onzekerheid een belangrijke ondertoon vormen.

De interviews zijn voor velen herkenbaar en vonden plaats van maart 2020 tot januari 2021. Het zijn mooie menselijke verhalen die ruimte bieden aan mensen met een eigentijdse beleving waarin zij terugblikken op een tijd waarin dit ánders was maar waarin het goede van de hedendaagse spiritualiteit toonaangevend is.

Voor het eerst verschenen op De Leesclub van Alles