Maandag, 12 juni, 2017

Geschreven door: Gestel, Carel van
Artikel door: Brendel, Mischa

Nostalgie op het spoor

Licht selectieve treinennostalgie

[Signalering] Hoewel de eerste trein in Nederland al in 1839 reed, duurde het tot 1947 voordat de eerste elektrische trein zich op ons nationale spoor begaf.

Het boek Nostalgie op het spoor brengt een overzicht van – of eigenlijk meer een ode aan – de eerste Nederlandse elektrische locs. Treinenboeken moeten het hebben van het fotomateriaal en wat dat betreft stelt dit boek niet teleur: fraaie zwart-witfoto’s die veelal voor zichzelf spreken. Geen overbodige luxe, want veel meer dan korte fotobijschriften bevat het boek niet aan tekst, op een korte introducerende tekst bij elk van de zeven hoofdstukken na. Voor een treinenliefhebber, in eerste instantie de doelgroep van dergelijke boeken, zal dat echter geen probleem zijn, want die schaffen het vooral voor de foto’s aan.

Weinig tekst of niet, die foto’s geven een heel fraai overzicht van een kort, maar toch rijk verleden aan Nederlandse – zelfgebouwde – elektrische treinen. Wel lijken de bronnen waaruit is geput voor fotomateriaal enigszins beperkt. Met name Utrecht lijkt oververtegenwoordigd, al moet men ook in het achterhoofd houden dat de elektrificering van het Nederlandse spoornet stapsgewijs verliep.

Hoewel het boek periodes tot 2000 behandelt, ontbreken met name de nieuwere (niet in Nederland gebouwde) locs. Begrijpelijk, maar hierdoor is het overzicht net niet compleet. Ondanks dit kleine gemis, een zeer fraai vormgegeven doorbladerboek waar een treinenliefhebber vaak terug naar zal grijpen.

Wandelmagazine

Eerder verschenen in Technisch Weekblad