Woensdag, 11 mei, 2022

Geschreven door: Essen, Mineke
Recensie door: Onbekend

Onderweg naar 1832

Zes portretten uit Groningen

[Recensie] Het lager onderwijs in Nederland kreeg in de eerste helft van de 19de eeuw een nieuw gezicht. De onderwijswet die Lodewijk Napoleon in 1806 invoerde, maakte lager onderwijs voor iedereen toegankelijk. Leraren moesten hun bevoegdheid bewijzen door examen te doen en inspecteurs zagen namens de overheid toe op de kwaliteit. In en rond Groningen speelde de ‘schoolopziener’ Theodorus van Swinderen een spilfunctie bij deze vernieuwingen.

Vier mannen en twee vrouwen die in 1832 zijn 25-jarig ambtsjubileum meevierden staan centraal in Onderweg naar 1832. Door bronnenonderzoek te combineren met ‘historische verbeelding’ wekt Van Essen de hoofdpersonen knap tot leven. Groningen was in deze jaren volgens Van Essen een “voorhoede van de nieuwe Nederlandse school”, maar haar kennis over geschiedenis van het onderwijs staat in dit boek niet op de voorgrond. Belangrijke ontwikkelingen komen wel terloops aan bod, maar alles draait om de jonge onderwijsvernieuwers.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Wordt Vervolgd