Dinsdag, 10 oktober, 2017

Geschreven door: Dings, René
Artikel door: Slechte, Henk

Over straatnamen met name

Waarom onze straten heten zoals ze heten

[Signalering] Straatnamen spreken vanzelf, totdat men zich er in verdiept. René Dings heeft dat als liefhebber van geschiedenis en als vaardig schrijver gedaan. Hij is lid van de commissie die de Delftse gemeenteraad adviseert over nieuwe straatnamen. Hij weet dus dat nieuwe buurten samenhangende straatnamen moeten krijgen, zodat hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast moet een straatnaam voor bewoners uit te spreken en te schrijven zijn, worden sommige namen eerder ongelukkig verbasterd dan andere en mogen ze niet kwetsen. Dit laatste is regelmatig onderwerp van politieke discussie. Zo wilde de nieuwe partij Denk alle straatnamen schrappen die naar het Nederlandse  koloniale verleden verwijzen. Het veranderen van straatnamen levert veel ongemak op, en bovendien verwijzen straatnamen naar de geschiedenis en dat moet men respecteren. Iedere tijd heeft zijn eigen helden die voor vernoeming in aanmerking komen en zo is de straatnaam een spiegel van de geschiedenis.

Dings vertelt in zijn kostelijke boek sinds wanneer en waarom onze straten een naam krijgen, welke namen populair zijn en waarom en welke beroemdheden nog steeds op een straatnaam wachten. Ook verklapt hij de langste straatnaam in Nederland: de Ir.Mr.Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat in Heerlen. Het boek staat vol mooie verhalen. Bijvoorbeeld hoe de straten in de Nederlandse uitvoering van het Monopolyspel aan hun namen komen. Dat werd bedacht door een ondernemer die bevriend was met Joseph Perry van de sportzaken. Hij nam dus straten op in steden waar Perry een filiaal had. Dings veronderstelt dat de bedenker geen stad het goedkoopst durfde te maken en daarom met het fictieve Ons Dorp kwam, voorzien van de traditionele Dorpsstraat en Brink. Het boek is informatief, de auteur introduceert zijn hoofdstukken uitgebreid en geeft bovendien een beknopt maar wel beredeneerd overzicht van relevante literatuur. Wie meer wil weten dan zijn boek vertelt, kan terecht in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen die digitaal toegankelijk is via de website www.bagviewer.kadaster.nl, maar ook op Dings’ eigen website www.overstraatnamen.nl.

Voor het eerst verschenen in Geschiedenis Magazine

Heaven