Woensdag, 15 mei, 2019

Geschreven door: Rijk, Marian
Artikel door: Dam, Peter van

Polderpioniers

Het verhaal van een boerenfamilie

[Signalering] Wie aan Polderpioniers begint, valt met zijn neus in de boter. Marian Rijk begint haar verhaal op een cruciaal moment: Duitse legers zetten tijdens hun aftocht in 1945 de Wieringermeerpolder onder water. Haar opa en oma Kees en Naan Rijk dreigen daardoor alles te verliezen wat ze in enkele jaren hadden opgebouwd. Wie wil weten hoe het hen verder vergaat, krijgt vervolgens een behoorlijke omweg voor de kiezen. De auteur volgt hun voorgeschiedenis tot diep in de 19de eeuw, naar de verhalen over hun Zeeuwse voorgeslacht.

BoerDeze kunstgreep vergroot misschien de spanning, maar maakt de toch al wijdvertakte familiegeschiedenis wel lastiger te volgen. Wie doorzet wordt niet alleen beloond met een verhaal over een boerenfamilie, waarin iedere generatie opnieuw voor de vraag staat wie het bedrijf overneemt en wat er van de andere kinderen moet worden. Rijk voelt mee met het vaak zware leven van vrouwen in deze families, die van generatie op generatie meer kansen kregen. Nadrukkelijk komt ook het natuurgeweld naar voren dat mensen in Zeeland te verwerken kregen. Een polder-happy end mag niet ontbreken: door alle ellende heen bereikt Naan Rijk haar oude dag met geslaagde, gestudeerde kinderen en een schare kleinkinderen.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Archeologie Magazine