Woensdag, 23 januari, 2019

Geschreven door: Luijten, Dirk
Artikel door: Slechte, Henk

Politieke Geschiedenis van België

Standaardwerk over de periode 1830-heden

[Signalering] Dit is een historisch standaardwerk. De eerste editie verscheen in 1980 en daarna is het met een grote regelmaat herdrukt. Enkele herdrukken zijn niet alleen geactualiseerd maar ook inhoudelijk en structureel herzien. In 2016 verscheen een herziene versie, waarin ook de oorspronkelijke thematisch-chronologische structuur is veranderd. Het boek telt nu zes hoofdstukken, waarin Els Witte de 19de eeuw vanaf 1830 tot en met de Eerste Wereldoorlog behandelt, en Dirk Luyten het Interbellum en de bezetting van België door de Duitsers tot 1944. Els Witte en Alain Meynen beschrijven de wederopbouw in de jaren ’60 en Alain Meynen en Els Witte de periode van 1974 tot 2016. Inmiddels is ook van deze nieuwe versie weer een herdruk verschenen. Deze manier van actualiseren, herzien en herstructureren en het toegankelijke apparaat met een overzicht van alle regeringen sinds 1830, een bibliografie, een lijst van afkortingen, en indexen op personen en zaken maakt van de Politieke Geschiedenis van België een ideaal en altijd actueel handboek!

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine