Maandag, 10 augustus, 2020

Geschreven door: Hulspas, Marcel
Artikel door: Lansink, Cyril

Reuzen van de Lage Landen

Met Robbert Dijkgraaf op zoek naar de grootte natuurwetenschappers

[Signalering] Het zal weinigen ontgaan zijn dat Robbert Dijkgraaf ons land zal verlaten om in Princeton directeur te worden van een prestigieus onderzoeksinstituut. De mediagenieke professor nam onlangs afscheid als president van de KNAW, kreeg een lintje van de koningin en hekelde in zijn slotlezing en passant ook nog het karige wetenschapsbeleid in een land dat enkel en alleen door koopmansgeesten lijkt te worden bestuurd. Met een aanschouwelijk live-college over de oerknal gaf hij op tv nog eenmaal blijk van zijn enthousiasme om natuurwetenschappelijke verwondering en kennis voor een groot publiek toegankelijk te maken.

Dat de gedreven ambassadeur voor de wetenschap – vooral als die niet direct nuttig is voor het BNP – meegewerkt heeft aan een boek over vermaarde vaderlandse geleerden uit het verleden kan dan ook bijna geen toeval zijn. Samen met wetenschapsjournalist Marcel Hulspas ondernam hij een tocht langs bibliotheken, archieven en musea om de mannen te eren die als de wetenschappelijke reuzen van de Lage Landen kunnen gelden. Zoals Andreas Vesalius, wiens beroemde anatomische atlas uit 1543 ze in Leiden bewonderen. Of Antoni van Leeuwenhoek van wie ze in dezelfde plaats de eerste door hemzelf gemaakte microscopen bekijken. Daarnaast krijgen ook onder meer Simon Stevin, Christiaan Huygens en Eugène Dubois een hoofdstuk. Bekende namen maar wie weet nog waarin  hun verdienste bestaat? Dijkgraaf laat zich gretig onderwijzen en geniet zichtbaar van de ‘schoolreis’ waarvan de journalist prettig leesbaar verslag heeft gedaan.

Hoewel het keuvelgehalte van het boek nogal hoog is én de portretten van de wetenschappers met wel heel veel foto’s van Dijkgraaf zelf zijn verluchtigd, is het doel bereikt: het oprichten van een bescheiden ‘papieren standbeeld’ voor de rijke geschiedenis van de Nederlandse wetenschap.

Wordt Vervolgd

Eerder verschenen in Intermediair