Woensdag, 25 oktober, 2017

Geschreven door: Goldsworthy, Adrian
Recensie door: Overbeek, Bert

Romeinse legioenen Bert Overbeek

Standaardwerk over ’s werelds beste oorlogsmachine

[Signalering] Adrian Goldsworthy is een van de beste kenners van de geschiedenis van het Romeinse leger. In dit boek, dat oorspronkelijk in 2003 is verschenen, geeft hij een overzicht van die geschiedenis. Hij schetst de ontwikkeling van het Romeinse leger vanaf de 3de eeuw v.Chr. tot in de late Oudheid. Daarbij beschrijft hij niet alleen de organisatie, de uitrusting en de strijdmethodes in hun verschillende fases, maar ook allerlei aspecten van het dagelijks leven van de Romeinse soldaten in de tijd van het Principaat, zoals hun vrijetijdsbesteding en het religieuze leven. Dat doet hij steeds aan de hand van concreet bronnenmateriaal en met nadrukkelijke erkenning van de vele onzekerheden en hiaten in onze kennis. Bij de bespreking van de bronnen ontbreken precieze verwijzingen. Ook het ontbreken van een (beredeneerde) bibliografie is een gemis in een dergelijk overzichtswerk. Voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van het Romeinse leger is het rijk geïllustreerde, soms wat slordig vertaalde boek echter een uitstekende eerste introductie.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine