Zaterdag, 25 februari, 2017

Geschreven door: Goetz, Rolf
Artikel door: Pauli, Harald

Rother WanderfĂŒhrer Zypern

In Aphrodites land

[Signalering] Cyprus zou het geboorte-eiland van de godin Aphrodite geweest zijn. En toegegeven: de Griekse evenknie van de Romeinse Venus had slechtere plekken kunnen kiezen om uit het zeeschuim geboren te worden. Of ze er ook wandelingen heeft gemaakt staat nergens vermeld. Het op twee na grootste eiland van de Middellandse Zee leent zich hier in ieder geval wel voor.

Zoals gebruikelijk openen de Rother-wandelgidsjes met het onderdeel algemene informatie waarbij onder andere op flora en fauna en klimatologische omstandigheden wordt ingegaan, waarmee je tijdens het wandelen te maken kunt krijgen. Vast onderdeel is daarbij ook een kaartje waarop met een blauw (makkelijk), rood (gemiddeld) of zwart (moeilijk) icoontje het nummer van de wandeling is aangegeven. Daarna volgen beschrijvingen van (doorgaans) vijftig wandelingen. Iedere wandelingbeschrijving is dan weer voorzien van informatie zoals aanrijroute, moeilijkheidsgraad, wandelduur, hoogteverschillen, eventuele horeca onderweg, hoogteprofielkaartje, routekaartje, en uiteraard een goede tot zeer goede routebeschrijving.

Onlangs hebben we deze gids aan een ‘veldtest’ onderworpen en hierover kunnen we eigenlijk vrij kort zijn: ook deze keer worden onze hooggespannen verwachtingen van de Rother-wandelgidsjes waar­gemaakt. Het formaat van het boekje is perfect: het past in elke trekkingbroek. De routekaartjes zijn zeer goed en maken een wandelkaart vaak overbodig. De beschrijvingen zijn accuraat en door het gekozen lettertype goed leesbaar. Een enkele keer is de route-info door recente wijzigingen ter plekke achterhaald. Maar dat is bij wandelgidsen helaas onvermijdelijk. De website van Rother biedt op dit terrein enig soelaas, maar is een beetje rommelig. Opvallend is dat de meeste wandelingen niet al te lang zijn, maar dat is misschien te wijten aan de grootste vijand die je op dit eiland kunt tegenkomen: de hitte. De extra wandelinfo aangaande aan- of afwezige schaduw is derhalve zeker geen overbodige luxe.

TijdvoorTijdschriften

Eerder verschenen in Bergen Magazine