Maandag, 5 december, 2016

Geschreven door: Langeveld, Bram
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

Safari Mammoetsteppe

Pleistocene megafauna

[Signalering] Een groot deel van de net geopende museumboerderij Historyland van Arie van den Ban in Hellevoetsluis is geweid aan de pleistocene megafauna van de mammoetsteppe. Tijdens de laatste koude fase van de ijstijd, 40.000 jaar geleden, lag de Noordzee droog en leefden hier mammoeten. Dankzij onze Noordzeevissers weten we dat de Noordzeebodem en speciaal de Bruine Bank een van de rijkste vindplaatsen is voor botten van mammoeten en andere pleistocene zoogdieren. Ook de opgespoten zanden op de Maasvlakte zijn een eldorado voor verzamelaars.

Mammoetdeskundige van wereldfaam Dick Mol en de kersverse conservator van Het Natuurhistorisch in Rotterdam Bram Langeveld kregen in Historyland de gelegenheid reconstructies en levenswijze van deze zoogdieren te presenteren. Dit bijbehorende boek Safari Mammoetsteppe beschrijft de hier levende wolharige mammoet, wolharige neushoorn, sabeltandkat, steppenwisent, oerrund, wild paard, reuzenherten, grottenbeer, -hyena, -leeuw, wolf en velen kleinere zoogdieren. In kort bestek een uitstekend geĂŻllustreerd overzicht, ook de reuzenalk ontbreekt niet.

Eerder verschenen in Natura

Kookboeken Nieuws