Maandag, 24 juli, 2017

Geschreven door: Posthumus, Roelke
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

Schol in de Noordzee

Biografie van de platvis en de Nederlandse visserij

[Signalering] Kunnen we in de toekomst met een goed geweten schol blijven eten? In deze gedegen biografie geven de auteurs aan wat de Noordzee zo aantrekkelijk maakt voor platvissen en voor vissers die nu nieuwe ‘duurzame’ visserijmethoden ontwikkelen. Ruim honderd jaar visserijonderzoek visserijonderzoek komen aan bod. Adriaan Rijnsdorp is al veertig jaar nauw betrokken bij het scholonderzoek en geeft veel inside informatie over bijvoorbeeld het gerommel met de visserijstatistiek.

Nederlandse vissers overschreden hun quotum met honderd procent. Omdat Rijnsdorp en collegae doorgaven dat de Nederlandse cijfers dus onbetrouwbaar waren, werd dit ‘ongepast’ geacht. Zij gingen ondanks grote druk niet knoeien met de cijfers. De aanlandplicht van ongewenste bijvangst die nu geldt, is volgens de auteurs een schier onmogelijke opgave; het is symptoombestrijding die overbevissing niet oplost. Bovendien blijkt dat ongeveer een derde van de ondermaatse schol overleeft en de rest is al eeuwenlang voedsel voor zeevogels. De consument kan gerust schol eten, dankzij afgenomen visserijdruk, goed beheer en menige schol wordt duurzaam gevangen.

Eerder verschenen in Natura

Archeologie Magazine