Woensdag, 13 maart, 2019

Geschreven door: Houweling, Feico
Artikel door: Netten, Djoeke van

Steden van Erasmus

De opmerkelijke rol van Rotterdamen Gouda

[Signalering] Steden van Erasmus is een boek met een missie. Historicus Feico Houweling heeft iets recht te zetten ten opzichte van ‘de Nederlandse geschiedenisboekjes’.

De rol van Rotterdam (en Gouda) in de Nederlandse Opstand is tot nog toe te onbelangrijk voorgesteld, genegeerd, als dom en schlemielig voorgesteld of zelfs met opzet weggemoffeld ten faveure van Amsterdam dat vervolgens nationaal en internationaal beeldbepalend is geworden waar het gaat over de Gouden Eeuw en de befaamde tolerantie van de Republiek. Houweling aarzelt hierbij niet om termen als ‘onhistorisch’ en ‘vervalsing’ te gebruiken. Deze rehabilitatie van Rotterdam is terecht, en Houweling brengt daarbij een aantal feiten en anekdotes over de Maasstad bij elkaar die de moeite van het lezen waard zijn en voor sommige mensen het beeld van de Tachtigjarige Oorlog zullen aanvullen.

Hij stelt daarbij echter de bestaande geschiedschrijving wel enigszins ongenuanceerd voor en sommige historici krijgen er wel heel persoonlijk van langs, zoals Annie Romein-Verschoor en Russell Shorto. Dat het nazi-bombardement op Rotterdam van 1940 er tenslotte wordt bijgehaald, doet enige wenkbrauwen fronsen. Waarschijnlijk kwam het kampioenschap van Feyenoord nét te laat om in dit werk te noemen.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Wordt Vervolgd