Dinsdag, 7 januari, 2020

Geschreven door: Swaan, Abram de
Artikel door: Hul, Leonard van 't

Tegen de vrouwen

De wereldwijde strijd van rechtsisten en jihadisten tegen de emancipatie

[Recensie] Medio juni 2019 kondigde de Technische Universiteit Eindhoven aan dat zij het komende half jaar uitsluitend vrouwen benoemt op onderzoeksfuncties. De maatregel is noodzakelijk, zo stelt het College van Bestuur, omdat de verdeling van banen tussen mannen en vrouwen nog altijd zeer scheef is. Dat zijn geen halve maatregelen voor een universiteit die onderaan de emancipatielijstjes bungelt. Deze maatregel hernieuwt een inmiddels klassieke discussie over de waarde van quota: is een quotum een oplossing die erger is dan de kwaal, of een onontbeerlijk instrument om de mannelijke kartelvorming te doorbreken?

Hoewel Abram de Swaans Tegen de vrouwen enkele maanden v贸贸r de discussie verscheen, biedt het boek een interessante analyse van het verloop van dergelijke discussies. In het essay onderzoekt de emeritus hoogleraar Sociologie namelijk waarom de vrouwenemancipatie zoveel weerstand oproept onder mannen. Het resultaat is een intense leeservaring, want De Swaan behandelt uitvoerig de uiteenlopende manieren van geweld waarmee mannen zich verzetten tegen veranderingen.
Ondanks de vele misstanden is De Swaan vol vertrouwen over de toekomstige gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Terugblikkend op de laatste honderd jaar ziet hij een geleidelijk proces waarin progressieve maatregelen elkaar opvolgen en mogelijk maken. Immers, elke aanpassing van het patriarchaat verruimt de variatiebreedte van sociaal acceptabele oplossingen om de positie van vrouwen te verbeteren.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

Kookboeken Nieuws