Maandag, 8 juni, 2020

Geschreven door: Pot, Aaldrik
Branderhorst, Nicolette
Recensie door: Cadée, Gerhard C.

Terug naar Rottumerplaat

Vogelwachtersdagboek

[Signalering] Rottumerplaat, het meest oostelijke Nederlandse Waddenzee-eiland, is onbewoond. Honderd jaar geleden schreef Thijsse er al lyrisch over. De bekendste tijdelijke bewoners waren Bomans en Wolkers. Van april tot en met augustus zitten er tegenwoordig vogelwachters in dienst van Staatsbosbeheer.

De schrijvers zijn dat in 2019 en genieten volop, zoals uit dit dagboek en de vele schitterende foto’s blijkt. Ze leven even op een plek waar de natuur de hoofdrol heeft. Vrijwillig rapen ze ook het zwerfvuil op dat hier nog meer opvalt dan in de bewoonde wereld. Het inventariseren van flora en fauna, met name het tellen van (broed)vogels, is hun taak. Speciaal volgen ze geringde scholeksters en het broedsucces van dertig paren. Deze leveren slechts een klein aantal vliegvlugge kuikens op. Deze ook landelijk zorgwekkende trend houdt Bruno Ens van SOVON al jaren bezig. De schrijvers blijven positief: “Misschien maakt dat een vogel het allermooist, het simpele feit dat je ze steeds beter leert kennen.”

Eerder verschenen in Natura

Wordt Vervolgd