Dinsdag, 5 februari, 2019

Geschreven door: Kent, Martha
Artikel door: Schuhmann, Carmen

The resilience handbook

Menselijke veerkracht

[Signalering] Dit is het meest recente van¬†verschillende handboeken rondom¬†resilience ‚Äď opgevat als menselijke¬†veerkracht ‚Äď van de afgelopen¬†jaren. In het boek wordt menselijke¬†veerkracht als een uitermate¬†complex fenomeen neergezet dat¬†niet alleen vanuit een psychologische¬†invalshoek beschreven kan¬†worden maar een interdisciplinair¬†kader nodig heeft. Er is aandacht¬†voor achtereenvolgens lichamelijke,¬†psychologische, relationele en¬†sociale dimensies van veerkracht.

Vooral dat eerste is vernieuwend: veerkracht wordt hier uitdrukkelijk als een belichaamd proces opgevat. Verder is een deel van het boek gewijd aan een bespreking van de (mogelijke) werkzaamheid van zeer uiteenlopende resilience interventions. Hieruit wordt vooral duidelijk dat er geen gemakkelijk en eenduidig antwoord is op de vraag hoe mensen het beste kunnen worden ondersteund tijdens of na stressvolle gebeurtenissen.

Wie zich niet laat afschrikken door de 300 dichtbedrukte pagina’s met stevige, wetenschappelijke teksten ontdekt dat menselijke veerkracht vele gezichten heeft en het centrale thema is in een bijzonder levendig en boeiend onderzoeksdomein.

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Eerder verschenen in De Helling