Dinsdag, 2 maart, 2021

Geschreven door: Harris, Kamala
Artikel door: Veen, Evert van der

The Truths We Hold

Mijn verhaal

[Recensie] Tot voor kort was zij in ons land niet zo bekend maar sinds haar nominatie als vice-president kwam zij krachtig en stralend onze huiskamers binnen. Zij werd door Joe Biden gevraagd om zijn running mate te worden en tijdens de inauguratie was zij op een prachtige manier aanwezig bij deze plechtigheid. Dat is een goede aanleiding om je eens in haar levensverhaal te verdiepen dat zij in dit boek vertelt.

Haar boek heeft in de Nederlandse editie de Engelse titel gehouden: The Truths We Hold (waarom?). Kamala Harris verklaart die titel in haar voorwoord als volgt:

“Dit boek komt voort uit die oproep om tot daden over te gaan, en uit mijn overtuiging dat we boven alles de waarheid moeten spreken. Ik ben ervan overtuigd dat er in de huidige tijden geen belangrijker en effectiever tegengif bestaat dan wederzijds vertrouwen”, (p.13.)

Het verhaal van Kamala Harris is gedreven, het vertelt over haar leven in dienst van de Amerikaanse samenleving, met een passie voor de politiek maar vooral haar onvermoeibare presentie voor het volk. Zij staat van harte open voor mensen die met hun persoonlijke nood op haar weg komen. Haar boek is vol met dergelijke ontmoetingen en bijzondere, soms ook schrijnende verhalen die mensen haar over hun nood vertellen.

Kookboeken Nieuws

Kamala Harris vertelt in het voorwoord een mooi verhaal over een vrouw die onschuldig vastzit en zij zet alles op alles om haar vóór het weekend vrij te krijgen zodat ze terug kan naar haar kinderen. Zij weet de benodigde mensen tijdig bij elkaar te krijgen om dit te realiseren en is in gedachten bij deze kwetsbare vrouw.

Die hang naar gerechtigheid is haar door haar ouders meegegeven die haar in de wandelwagen meenamen naar protestmarsen voor burgerrechten. Als student zette zij zich in voor gelijke rechten voor zwarte studenten.

In het boek vertelt zij over haar afkomst, haar levensloop en haar politieke carrière. Haar verhaal komt in grote lijnen overeen met de biografie van Dan Morain Kamala’s pad maar het is wel anders van karakter. In Kamala’s pad wordt de verhaallijn nogal eens opgehouden door te uitgebreide zijpaden en teveel aandacht voor personen en gebeurtenissen in haar omgeving. Kamala’s eigen verhaal is krachtiger en boeiender en haar diepgewortelde betrokkenheid bij mensen en hun omstandigheden komt daarin mooier tot z’n recht.

“‘Namens het volk’ was mijn kompas” zegt Kamala en zo zou je haar werk in verschillende functies goed kunnen samenvatten. Tegelijk is zij er ook vóór het volk en het is van harte te hopen dat zij dit in haar functie als vice-president ook kan waarmaken. Mogelijk horen we in de toekomst nog meer van haar…

In The Truths We Hold komt de financiële crisis van 2006 ook duidelijk naar voren en wordt ingrijpend zichtbaar welke gevolgen deze heeft voor miljoenen Amerikanen. 8,4 miljoen mensen verliezen hun werk en 2,5 miljoen mensen raken hun eigen huis door executieverkoop kwijt. Kamala illustreert deze periode met verhalen van mensen die haar om hulp vragen.

Zij zet zich in om een compensatieregeling met de banken te treffen en weet het aanvankelijke aanbod van 2,4 miljard van de banken te verhogen naar 20 miljard. Dan Harris is daar in Kamala’s pad wat sceptisch over en dat misschien niet helemaal ten onrechte. Het blijft voor de banken min of meer een fooi en voor de getroffenen is het zeker niet voldoende. Kamala ziet onder ogen: “de generaties van morgen zullen lijden onder de waanzin en hebzucht van gisteren”, (p.127).

Ze wordt gekozen tot senator maar de vreugde van die overwinning wordt overschaduwd door de presidentskandidaat die tegen alle verwachtingen de verkiezingen van 2016 – helaas – wint. Hij zal op zijn geheel eigen wijze de komende jaren de  landelijke politiek bepalen en in zekere mate ook zijn – meestal negatieve – stempel drukken op politieke verhoudingen in de wereld. Kamala houdt bij haar inauguratie een krachtige toespraak waarin ze oproept tot een strijdbare houding. Zelf heeft ze grote moeite met de gevolgen van Trumps beleid.

Informatief is Kamala’s boek over de gezondheidszorg in de Verenigde Staten en de ongelijkheid voor armen en zwarten die daarin aanwezig is. Zij presenteert ook schokkende feiten over de hoge kosten van levensonderhoud die voor velen niet op te brengen zijn.

De menselijke kant van Kamala komt heel sterk naar voren in deze uitlating: “Als ik midden in de nacht wakker word met een bepaalde gedachte, herinner ik mezelf eraan dat in talloze huishoudens in het hele land iemand anders ook klaarwakker is”, (p.240).

Heel persoonlijk is het laatste hoofdstuk Wat ik heb geleerd waarin Kamala aan de hand van een aantal punten iets van haar groeiende inzichten vertelt. Treffend is haar relaas over een bezoek aan plaats die ernstig onder luchtvervuiling heeft te lijden. Het zelf zien en ervaren en het horen van de verhalen van mensen grijpt haar aan. Dergelijke politici heeft de wereld nodig!

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles