Maandag, 12 december, 2016

Geschreven door: Onbekend
Artikel door: Cadée, Gerhard C.

Van vuilnisbelt tot natuurmonument

Jac. P. Thijsse en het Naardermeer

[Signalering] “Hoe zoudt ge het vinden als het Paleis op den Dam een lompenpakhuis werd?” Dit schreef Thijsse in zijn column van 16 november 1904 in het Algemeen Handelsblad. Als enige bleef hij actie voeren tegen het voorstel van B&W van Amsterdam om het Naardermeer te dempen met stadsvuil.

Velen, waaronder de voorzitter van de Nederlandse Ornithologische Vereniging en zijn vriend Coenraad Kerbert, gaven hem geen kans. Maar zijn column werkte! Ook hygiëne en bodemvervuiling speelden mee. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad tegen. Thijsse krijgt steun van onze (K)NNV voor de oprichting van een Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Van Tienhoven, een financieel en bestuurlijk genie, komt te hulp en stelt voor een obligatielening uit te schrijven tegen lage rente. Zo krijgt Natuurmonumenten inderdaad de 155.000 gulden bijeen voor de aankoop. Riet, visvangst en jacht moesten voldoende opbrengen voor rente en aflossing. Marga Coesel schreef een boeiende geschiedenis met veel nieuwe details uit krantenarchieven en brieven.

Eerder verschenen in Natura

Geschiedenis Magazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *