Maandag, 22 juni, 2020

Geschreven door: Vos, Dick De
Gobin, Sam
Artikel door: Koetsier, Bea

Veldgids Vogeltrek

Trekvogels herkennen aan hun roep

[Signalering] Aristoteles dacht nog dat vogels een winterslaap hielden. Dankzij het ringen en dankzij diverse zenders en loggers weten we nu beter. Op een trektelpost kun je het vogeltrekfenomeen zelf ervaren. Deze gids is daarbij behulpzaam en beschrijft na een interessante inleiding 135 vogelsoorten. De samenstellers hebben serieus nagedacht over de te kiezen soorten.

Een zwijgzame trekker als de wielewaal ontbreekt, maar spraakzamere types als de dwaalgasten Mongoolse pieper, Amerikaanse en Aziatische goudplevier staan er wel in. Op het verspreidingskaartje zien we waar de soort in broedtijd en winter verblijft. Een grafiek geeft voorjaars- en najaarstrek weer. Meerdere kleine fotoā€™s laten realistisch het vliegbeeld zien. De trekroep is omschreven en bovendien als sonogram afgebeeld. Naar de bijbehorende app BirdSounds Europe wordt nadrukkelijk verwezen. Elk jaar is de vogeltrek verschillend. Afgelopen najaar was er bijvoorbeeld, vermoedelijk door een succesvol broedseizoen en voedselgebrek in de broedgebieden, een opvallende invasieachtige gaaientrek. In 2010 zagen we dit verschijnsel voor het laatst.

Eerder verschenen in Natura

TijdvoorTijdschriften