Dinsdag, 18 februari, 2020

Geschreven door: Steen, Jan Pieter van der
Artikel door: Veen, Evert van der

Vroeger wordt nu, binnen wordt buiten

“Dementie héb je niet, dementie bén je”

[Recensie] Dit is een boek over mensen die lijden aan dementie en kan misschien het best worden samengevat in dit treffende citaat: ‘dementie héb je niet, dementie bén je’.

De auteur biedt een liefdevolle schets van de oudere mens en z’n positie in de samenleving. Senioren brengen ons in aanraking met de vergankelijkheid en de grenzen van ons leven. De auteur wil de generaties graag met elkaar verbinden want ze hebben elkaar nodig om de verschillende dimensies van ons bestaan te blijven ontdekken.

Zorgvuldig en deskundig tekent auteur Jan Pieter van der Steen, specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis, het proces van dementie waarin de mens de verbinding met zijn lichaam en de wereld om hem heen verliest. Hij raakt steeds meer naar binnen gekeerd en verliest zijn oordelend vermogen. De auteur kent de dementerende mens niet alleen vanuit zijn werk maar heeft dit ook persoonlijk meegemaakt in het proces van zijn moeder. Die ervaring is voelbaar aanwezig en geeft het boek een persoonlijke toon.

Van der Steen brengt liefde als kernwaarde naar voren; hier komt het ook in de laatste levensfase op aan. De auteur sluit aan bij Marinus van den Berg, een pastor die veel heeft geschreven over levensthema’s en met name over de laatste levensfase. Van den Berg ziet de mens in relatie tot anderen en stimuleert mensen in de omgeving van de dementerende mens stimuleert om in verbinding te kijken en te luisteren naar de ander.

Bazarow

De auteur is behoedzaam over het toepassen van euthanasie. Een inlevend en sympathiek geschreven boek, met liefde voor mensen en vanuit het leven geschreven. Een zinvolle gids voor hen die wat dichter bij de bijzondere leefwereld van dementerende medemensen willen komen. Voor de goede lezer is de antroposofische achtergrond van de auteur merkbaar. Deze staat op de achtergrond, is niet nadrukkelijk aanwezig. Opvallend is wel de spirituele sfeer van dit boek waarin er aandacht is voor het innerlijk van de mens; ook het respect voor het geheim van het leven en dat er meer is tussen hemel en aarde is een opvallend kenmerk van dit boek.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles