Dinsdag, 17 september, 2019

Geschreven door: Illouz, Eva
Artikel door: Gabri√ęls, Ren√©

Waarom liefde eindigt

Sociologie van de seksuele vrijheid

[Signalering] Het vertrekpunt van dit boek is dat er meer¬†bladzijden gevuld zijn met verhalen over¬†de bijzondere wijze waarop liefde tot stand¬†komt, dan hoe ze aan haar einde komt. Als er¬†al over het einde van de liefde wordt gepraat¬†of geschreven, dan gaat het meestal om een¬†psychologisch vertoog of een slap aftreksel¬†daarvan in kranten of tijdschriften. Primair¬†gericht op individuen geven psychologen¬†adviezen om een partner te vinden, of om¬†te vermijden dat een liefdesrelatie naar de¬†filistijnen gaat. Over collectief gedeelde¬†vraagstukken rondom de liefde hebben zij¬†nauwelijks iets te vertellen, behalve dan dat¬†er sprake is van een toenemende onzekerheid¬†van hun cli√ęnten over wat zij willen of¬†over de vraag hoe zij een partner kunnen¬†vinden.

Volgens Eva Illouz biedt haar sociologie¬†een verklaring voor het feit dat liefdesrelaties¬†relatief snel worden be√ęindigd. Zij¬†koppelt een microscopisch perspectief op de¬†liefdeshuishouding aan een macroscopisch¬†perspectief. Vanuit het laatstgenoemde perspectief,¬†en daar heeft Anthony Giddens het¬†in The Transformation of Intimacy: Sexuality,¬†Love, and Eroticism in Modern Societies al¬†op gewezen, komt de liefdeshuishouding¬†pas sinds de achttiende eeuw stapsgewijs¬†onder het gesternte van de vrijheid van¬†het individu te staan. Sinds de Romantiek¬†trouwen mensen steeds vaker uit liefde en¬†wordt het sluiten dan wel be√ęindigen van het¬†huwelijk een kwestie van vrije keuze. Illouz¬†plaatst grote vraagtekens bij de ideologie¬†van de keuzevrijheid, omdat intimiteit meer¬†omvat dan een proces waarbij personen¬†bewust een contract sluiten of verbreken. Zij¬†toont hoe de liefdeshuishouding in de greep¬†is van het kapitalisme dat, daarbij gesteund¬†door moderne technologie√ęn (denk aan¬†seksportalen en dating-apps), steeds meer¬†doordringt in de priv√©sfeer.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

Wandelmagazine

Waarom liefde eindigt verschijnt begin 2020 als vertaling van Warum liebe endet, Eine Soziologie negativer Beziehungenm ( Suhrkamp 2018, 447 pag. 9783518587232)