Woensdag, 24 februari, 2021

Geschreven door: Bunt, Alexander
Recensie door: Overbeek, Bert

Wee de overwonnenen

Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen

[Signalering] Er zijn de afgelopen jaren verschillende goede en toegankelijke boeken verschenen over de geschiedenis en de archeologie van de Lage Landen in de Romeinse tijd. Wie geen behoefte heeft aan nog zo’n boek kan gerustgesteld zijn: Van de Bunt schrijft niet specifiek over Nederland en België, maar heeft de Romeinse expansie in de Gallische en Germaanse gebieden tussen 60 v.Chr. tot het einde van de eerste eeuw na Chr. als thema.

De geschiedenis van deze expansie wordt aan de hand van vooral de schriftelijke bronnen vlot en met kennis van zaken verteld. Ook de terugslagen, zoals de nederlaag tegen Arminius en de Bataafse opstand, komen uitgebreid aan bod. De archeologie komt er daarentegen wat bekaaid van af. Tevens beschouwt de auteur de ‘wereldkaart van Agrippa’, die was aangebracht in de Porticus van Vipsania in Rome, als een voor praktisch militair en bestuurlijk gebruik geproduceerde kaart. Dat was vrijwel zeker niet het geval. Het ging om een publieke claim op wereldheerschappij. We hebben ook geen idee hoe deze kaart eruit heeft gezien. Mogelijk was de wereld als een soort ronde schijf afgebeeld, zoals Van de Bunt stelt. Maar mogelijk ging het ook om een soort wegenkaart, zoals de laatantieke Peutingerkaart.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Scènes