De waanzin nabij. Van Gogh en zijn ziekte

De waanzin nabij. Van Gogh en zijn ziekte

Van Gogh: Hoor hoor, oor oor

Met een documentaire expositie en twee boeken maakt het Van Gogh Museum een eind aan het gespeculeer rond het meest besproken oor uit de kunstgeschiedenis: dat van Vincent.

Decennialang waren Van Goghianen verdeeld in twee kampen. De tweestrijd betrof niet zozeer een kunsthistorische kwestie – in hoeverre hij meer impressionist dan expressionist was of zo –

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Beoordeling:

De Witte Weg, verslag van een obsessie

De Witte Weg, verslag van een obsessie

De queeste van de keramist Edmund de Waal naar het ‘witte goud’

[Recensie] Het is weinig beeldend kunstenaars gegeven om coherent over hun vak te schrijven. Of het is praktisch en gortdroog, dan weer ergerlijk filosofisch of – nog erger –navelstaarderij. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook. Bij dubbeltalenten als Jan Wolkers, Armando of Hugo Claus zie je niet zozeer één-op-één hun schilderstijl terug als wel hun vermogen tot het beeldend en ‘plastisch’ kunnen observeren.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

De hoge bergen van Portugal

De hoge bergen van Portugal

Surrealistisch drieluik met een aap in Portugal

[Recensie] Wat hebben drie mannen van verschillende komaf, levend in verschillende tijden, met elkaar te maken? Eigenlijk niet veel meer dan de locatie, noordoost Portugal. De Spaans-Candadese schrijver Yann Martel, die grote bekendheid kreeg met zijn roman Life of Pi uit 2001, schreef met zijn nieuwe roman De hoge bergen van Portugal een bijzondere caleidoscopische drieluik.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

Het Stempel

Het Stempel

Persoonlijke Wereldoorlog als stripverhaal

[Recensie] De grote verhalen over de Tweede Wereldoorlog worden steeds minder door getuigen zelf verteld. Hun kinderen of kleinkinderen vertellen het verhaal vanuit hun optiek verder of vermengen het met hun eigen verhalen: iets wat je eerder niet hoorde te doen.

Op de tentoonstelling Superhelden en sjlemielen (2008) in het Joods Historisch Museum was te zien hoe de jongste generatie Joods-Amerikaanse auteurs,

Lees verder...

Butcher’s Crossing

Butcher’s Crossing

Moby Dick en Sartre op de prairie – John Williams’ literaire western

[Recensie] Na het eclatante succes van Stoner wordt het merkwaardige, kleine oeuvre van de ‘vergeten’ Amerikaanse auteur John Williams heruitgegeven. De nieuwe waardering stoort zich niet aan de  verschillende thema’s en genres die Williams (als pre-postmodernist?) bespeelt. Maar de innerlijke psychologische strijd uit de autobiografische universiteitsroman – en bestseller – Stoner overtuigt in de western-roman Butcher’s Crossing minder.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

Canada

Canada

Hoe een klunzige bankoverval tot nog erger leidt

[Recensie] Grensoverschrijdingen. In het oeuvre van de Amerikaanse realist Richard Ford komen nogal wat verbrokkelende gezinnen voor. De definitieve versie van dit oerverhaal lijkt Ford in het magistrale Canada te hebben vastgelegd. Niet meer als kort verhaal maar als kloeke Great American Novel.

Ford valt met de deur in huis.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

Onderworpen

Onderworpen

Onderworpen is fatalistische fictie

[Recensie] Het meest schokkende aan Soumission, de nieuwste roman van Michel Houellebecq (vertaald als Onderworpen) is dat het eigenlijk weinig schokkend is. Een misogyne, oversexte, naamloze hoofdfiguur, zoals die uit ‘Plateforme’ en ‘La Carte et le Territoire’, ondergaat de religieuze, politieke en sociale omwenteling in het Frankrijk van over een jaar of tien.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Beoordeling:

Geaarde Kunst, door de staat gekocht ’40-’45

Geaarde Kunst, door de staat gekocht  ’40-’45

Geaarde kunst als twijfelachtige cultuurliefde

13.636 euro besteedde de Afdeling Beeldende Kunsten van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) in de oorlogsjaren aan de aankoop en subsidiëring van Nederlandse kunst en kunstenaars. Dat is drie keer zoveel als in de jaren dertig. Die ‘cultuurliefde’ van de overheid lijkt sympathieker dan ze in werkelijkheid was. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moesten kunstenaars lid worden van de Kultuurkamer.

Lees verder...

Klei!/Clay!

Klei!/Clay!

Keramiek is meer dan klei

[Recensie] Het sterke aan Klei!/Clay!, een overzichtstentoonstelling van (bijna) 100 jaar keramiek van de Rietveld Academie in het Gemeentemuseum Den Haag, waarbij deze catalogus verscheen, is dat de traditionele vazen, kommen, potten en autonome objecten a-chronologisch en zonder dwingende thematiek worden geëxposeerd. Men legt prikkelende dwarsverbanden tussen de vroege bescheiden functionele keramiek met illustratieve decoraties en de recentere veel grotere figuratieve,

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Beoordeling:

Tegendraads modern, een bevrijdend alternatief voor de strenge Goed Wonen norm

Tegendraads modern, een bevrijdend alternatief voor de strenge Goed Wonen norm

Vormgeving uit de wederopbouw – Tegendraads modern werd populair modern

[Recensie] Pas na zijn pensionering bij de Universiteit van Leiden gaf vormgevingshistoricus André Koch toe aan nostalgische gevoelens om het veronachtzaamde “tegendraadse design” uit zijn jongensjaren in een Rotterdamse tuinstad vakmatig te duiden – als anti-canon. Het leverde – zeker voor 50+ers – een feest der herkenning op.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld