De waarheidzoekster

De waarheidzoekster

Henriette Boas, een leven voor de zaak

[Signalering] Een nostalgische verrassing voor  de generatie krantenlezers die is opgegroeid met haar ingezonden brieven. Het boek is ook een verrassende historische beschrijving van Joods Nederland in de 20ste eeuw en van het leven in de jonge staat Israël in de late jaren ‘40. Henriette sprak redacties aan op fouten in hun berichtgeving en gaf ongevraagd haar opinie over affaires in de Nederlandse Joodse gemeenschap of in Israël en over andere zaken.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Rijpstra’s ondergang

Rijpstra’s ondergang

Het lot van een burgemeester in oorlogstijd

[Signalering] J.G. Boot publiceerde in 1967 zijn oorlogsdagboek Burgemeester in Bezettingstijd. In het boek beschrijft hij de grote morele dilemma’s waaraan hij als burgemeester in de Tweede Wereldoorlog was blootgesteld. De titel van het boek is een metafoor geworden voor mensen die in hun politieke of maatschappelijke positie onmogelijke keuzes moeten maken.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Te Wapen!

Te  Wapen!

Europa’s vergeten krijgskunsten

[Signalering] De Brugse classicus en stadsgids Bert Gevaert is gefascineerd door de middeleeuwse krijgskunsten. Hij heeft die bestudeerd en is instructeur bij het Brugse schermgilde ‘de Hallebardiers’. Gevaert ergert zich zo aan de op effect berekende en historisch onjuiste manier waarop de krijgskunst in films wordt vertoond, dat hij die voor de periode van 1320 tot 1630 naar waarheid heeft beschreven en verbeeld.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De Romanovs 1613-1918

De Romanovs 1613-1918

Wandaden van een dynastie

[Signalering] Wie De Romanovs leest als een standaardwerk over de geschiedenis van Rusland wordt teleurgesteld. Dat is het boek niet, en het is ook geen bundel biografieën van de tsaren en tsarina’s die van 1613 tot 1918 Rusland regeerden. De Romanovs vertelt de geschiedenis van Rusland aan de hand van de (wan)daden van de dynastie die zich 300 jaar,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Hagenezen die er mochten wezen

Hagenezen die  er mochten wezen

Hagenaars en Hagenezen

[Signalering] Dit boek bevat 85 biografische portretten van mensen die in Den Haag zijn geboren of er hebben gewoond en gewerkt. Ze hebben volgens hoofdsamensteller en hoogleraar sociale geschiedenis Wim Willems niet alleen de stad gemaakt, maar ook een stempel gezet op de geschiedenis van Nederland. Bijvoorbeeld Adrien Maas, die in de 19de eeuw van Scheveningen een toeristische badplaats maakte,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Fout

Fout

Wat Hollandse nazi-kranten schreven over Nederland, Joden en het verzet

[Signalering] Fout! heeft veel stof doen opwaaien door het onthullende en ook enigszins activistische karakter. Volgens samensteller Bas Kromhout blijkt nu voor het eerst hoe extreemrechts en onversneden antisemitisch de Nederlandse nationaalsocialistische kranten en bladen waren. Hij heeft hieruit voor de jaren 1940-1945 artikelen verzameld over vijf thema’s: de Nieuwe Orde,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Geschiedenis van Nederland 1940-1945

Geschiedenis van Nederland 1940-1945

De Canon van de Duitse Bezetting

[Signalering] David Barnouw, oud-voorlichter van het NIOD, geeft vijftig vensters op onderwerpen over de Duitse Bezetting, waarvan vele inmiddels uit het collectieve geheugen zijn verdwenen. Hij introduceert ook buitenlandse oorlogshelden en figuren die grote invloed hebben gehad op het verloop van de oorlog. Dat maakt het zowel interessant voor de generaties met herinneringen aan de oorlog,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Juliana

Juliana

Vorstin in een mannenwereld

[Signalering] De biografie van Juliana heeft veel aandacht gekregen, omdat auteur Jolande Withuis laat zien dat Juliana als kroonprinses in de Tweede Wereldoorlog een veel actievere rol heeft gespeeld dan tot nu toe werd aangenomen. Wellicht wekt nog meer de belangstelling dat ze beschrijft hoe Juliana als staatshoofd is geconfronteerd met een maatschappij die snel veranderde en hoe ze omging met twee pijnlijk affaires –

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

1666

1666

Pest, hellevuur & de Engels-Nederlandse oorlogen

[Signalering] Eigenlijk begon het Londense rampjaar al in 1665 met de ontploffing van het oorlogsschip De London en de uitbraak van de pest. Die maakte duizenden slachtoffers per week en bleef afnemend actief in 1666. De grote brand brak uit op 2 september 1666, legde een groot deel van Londen plat en maakte tienduizenden dakloos.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Gisbert Cuper

Gisbert Cuper

Deventer burgemeester en geleerde

[Signalering] Gisbert Cuper werd in 1668 op zijn 24ste benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis en de welsprekendheid aan het Deventer Athenaeum, een universiteit zonder promotierecht. Hij bleef er tot zijn dood. In 1672, toen de Republiek in oorlog was met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen, werd hij rector van het Athenaeum, vlak voordat de staatsgezinde regenten de stad overgaven aan de Duitse bisschoppen.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld