Gemmeker. Commandant van Kamp Westerbork

Gemmeker. Commandant van Kamp Westerbork

Ad van Liempt ontmaskert ‘de kille leugenaar’ van Westerbork

In zijn biografie van de kampcommandant van Westerbork ontmaskert Ad van Liempt deze ‘gentleman’ als een kille leugenaar. Zo toont hij aan wat de Nederlandse en Duitse rechters niet is gelukt.

[Recensie] Elke dinsdagochtend staat hij er, Albert Konrad Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork. SS-pet op,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Compartimenten van vernietiging

Compartimenten van vernietiging

Het regime en de dader

Hoe gaan mensen over tot een genocidale massamoord? Vaak wordt gewezen op de omstandigheden als bepalende factor. In potentie schuilt in iedereen een massamoordenaar, stelde Hannah Arendt. Abram de Swaan gaat in zijn nieuwe boek Compartimenten van vernietiging de strijd aan met die zienswijze.

[Recensie] “De enige manier waarop ik kon leven,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

The undivided past

The undivided past

Mijd de contrasten, zoek de nuances tussen ‘wij’ en ‘zij’

Historici vertellen vaak maar één kant van het verhaal. Ze spreken over ‘good guys’ en ‘bad guys’, maar vergeten de bepalende verbindende elementen.

[Recensie] Voor de Perzische profeet Mani (210-276) was de wereld niet al te ingewikkeld. In zijn religie, gebaseerd op een eigen canon van heilige boeken,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Een kleine stad bij Auschwitz

Een kleine stad bij Auschwitz

Valse memoires van een nazi

Een Britse historica stuitte op een regel in een brief van haar Duitse peettante die in een stadje bij Auschwitz woonde. Ze schreef een imposant boek over haar onderzoek.

[Recensie] Voor haar onderzoek naar ervaringen van verschillende generaties binnen opeenvolgende Duitse dictaturen had de Britse historica Mary Fulbrook een mooie bron ter beschikking: de brieven van haar Duitse peettante Alexandra Klausa,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Samuel Pallache

Samuel Pallache

Kaper en diplomaat

[Recensie] De Marokkaans-joodse diplomaat Samuel Pallache wordt aan het begin van de zeventiende eeuw door de Marokkaanse sultan op een missie gestuurd. Hij moet naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en heeft als opdracht de Staten-Generaal over te halen om een kapersvloot samen te stellen tegen het vijandelijke Spanje. Dat land had namelijk bij een transport overzee een partij uiterst belangrijke boeken uit de bibliotheek van de sultan gestolen.

Lees verder...

Hun beloofde land

Hun beloofde land

Engelser dan de Engelsen

Zijn Britse grootouders kwamen uit Duits-joodse immigrantengezinnen. Ze verhulden hun afkomst en deden hun best te assimileren, maar hoorden er nooit echt bij.

Uitgevers laten ze graag verschijnen: boeken waarin een gevestigde auteur op zoek gaat naar de dramatische oorlogsgeschiedenis van zijn of haar (over)grootouders, liefst aan de hand van een teruggevonden pak brieven uit een oude hutkoffer.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Mij krijgen ze niet levend

Mij krijgen ze niet levend

Zij beseften wat komen ging en beëindigden hun leven

Zelfmoorden in mei 1940

Voor het eerst is in kaart gebracht wie zich in mei 1940 het leven benam toen de Duitsers Nederland binnenvielen: honderden joden en niet-joden.

[Recensie] Een zelfmoordepidemie. Zo noemde historicus Jacques Presser de golf van 388 zelfmoorden die Nederland overspoelde na de inval van de Duitsers in mei 1940.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

KL

KL

Het ondenkbare verklaren – Recente  studies over de Holocaust

De Holocaust was een unieke gebeurtenis die zich nergens mee laat vergelijken, zo is vaak gezegd. Maar wordt ons inzicht niet vergroot door hem juist wél in de geschiedenis te plaatsen? Enkele historici deden dit en trekken lessen voor nu.

[Recensie] Is het mogelijk te leren van het verleden?

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De zondvloed

De zondvloed

De stuurloze jaren – Interbellum  ontbeerde  Amerikaans leiderschap

Hoe zijn de twee decennia tussen de twee wereldoorlogen te kenschetsen? Als breuk met de ellende van de Eerste Wereldoorlog? Als opmaat voor de nieuwe verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog? Of is er meer continuïteit in het spel? Twee boeken over het interbellum werpen licht op deze vragen.

[Recensie] Uitbundige muziek,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Een kort oponthoud

Een kort oponthoud

Leven na Auschwitz – Gesprek met de Zweedse schrijver Göran Rosenberg

De Tweede Wereldoorlog met zijn verschrikkingen heeft altijd in de belangstelling gestaan. Maar hoe verging het de overlevenden daarna? Hier lijkt een groeiende interesse voor. In Nederland is er de televisieserie Na de bevrijding. In Zweden groeide Een kort oponthoud op de weg van Auschwitz uit tot een bestseller.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld