KIJK 50 jaar

KIJK 50 jaar

Nostalgie voor de liefhebber

Deze zomer stond de uitgave ‘KIJK 50 jaar – special’  nog op mijn leeslijst. Een bundeling van de vijftig meest opmerkelijke en interessante verhalen uit het populairwetenschappelijk tijdschrift KIJK in de afgelopen halve eeuw. Interessant, leuk, goed geschreven, maar gedateerd doordat duiding en latere inzichten ontbreken.

Als trouwe lezer van dit maandblad in mijn middelbare schooltijd,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Turfschuiten en kustvaarders

Turfschuiten en kustvaarders

Historisch inzicht in noordelijke scheepsbouw

[Signalering] Het is opvallend dat er vele werven in Noord-Nederland liggen die zich alle gespecialiseerd hebben in de bouw van vooral kustvaartschepen. Hoe is dat zo gekomen? Daartoe geeft Uitgeverij Verloren eind 2016 het boek Turfschuiten en Kustvaarders, een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw uit. Voor het eerst in decennia poogt een auteur op basis van stevig historisch onderzoek een overzicht te geven van de Groninger scheepsbouw.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld