Eigenwijs vaderland

Eigenwijs vaderland

Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam

[Signalering] Gewone Amsterdammers hadden in de 19de eeuw zo hun eigen manieren om hun Nederlanderschap te betuigen. Dit is in één zin de boodschap van dit elegant geschreven boek. Om deze te kunnen brengen moest Anne Petterson verder kijken dan op de natie gerichte festiviteiten georganiseerd door de stedelijke elite. Zij richtte haar blik op de massa’s die op afstand vanhet officiële feestgedruis stonden te juichen en op de comités die uit eigen beweging de straten van de volksbuurten versierden.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat

Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat

De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa

[Signalering] In de geschiedenis van het westerse antisemitisme zijn verschillende fasen te onderscheiden. In de vroege middeleeuwen hadden Europese christenen nog vrijwel uitsluitend religieuze vooroordelen ten aanzien van de Joden in hun midden: zij werden gezien als Godsmoordenaars maar daarnaast leken de valse aantijgingen die de Joden troffen – kindermoord, toverij,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Europese papieren

Europese papieren

Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum

[Signalering] Alweer een boek over Europese denkers en dichters in het interbellum, al is het dit keer bij nader inzien een bundeling van eerder geschreven artikelen. Matthijs Sanders behandelt verschillende aspecten van de verspreiding en receptie van buitenlands werk in het Nederland van tussen de twee wereldoorlogen. Er werd veel vertaald, vooral bestsellers,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Nacht over Europa

Nacht over Europa

Cultuurgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

[Signalering] Dit uit het Duits vertaalde boek behandelt uiteenlopende cultuurhistorische aspecten van de Eerste Wereldoorlog en beziet de oorlog daarbij hoofdzakelijk vanuit het perspectief van de Centrale Mogendheden, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Ernst Piper gaat uitgebreid in op het oorlogsenthousiasme of juist het gebrek daaraan bij academici, schrijvers en beeldend kunstenaars. Zijn beschrijvingen van hun lotgevallen aan het front of op de plaatsen waar zij de strijd ontliepen – het Habsburgse oorlogspersbureau en het neutrale Zwitserland – stranden soms in opsommerigheid.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Het oerboek van de mens

Het oerboek van de mens

 De evolutie en de Bijbel

[Signalering] De Duitse historicus Kai Michel en de biologisch antropoloog Carel van Schaik verkondigen (in dit oorspronkelijk Engelstalige boek) dat de Bijbel gaat over de immense uitdagingen waarvoor de mens zich gesteld zag nadat hij het jagers-verzamelaarsleven had verruild voor de landbouwsamenleving.

De Bijbel ontstond duizenden jaren na de landbouwrevolutie, maar volgens de auteurs bleken de problemen zo hardnekkig dat ze toen nog niets van hun urgentie hadden verloren.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De stem van de student

De stem van de student

Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw

[Signalering] Het aan A.S. Byatt ontleende motto van De stem van de student komt erop neer dat dingen waarover niet geschreven wordt toch bepalend kunnen zijn voor toekomstige gebeurtenissen. Bij het lezen van dit proefschrift kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat voor 19de-eeuwse studentenbladen nogal eens het omgekeerde gold: er werd wel veel in opgeschreven,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Liever kleine knecht dan grote baas

Liever kleine knecht dan grote baas

De Nederlandse middenstand 1920-1970

[Signalering] Tessel Pollmann was lang een van de gezichtsbepalende redacteuren van Vrij Nederland. Haar journalistieke belangstelling voor het leven van alledag heeft haar nu op het spoor gezet van het slecht onderzochte midden- en kleinbedrijf. Over middenstanders doet een hardnekkige mythe de ronde: hun vrees af te glijden naar de arbeidersklasse en hun afgunst jegens de bovenklasse zou ze massaal in de armen hebben gedreven van de NSB.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Rotterdam en het bombardement

Rotterdam en het bombardement

Herdenken van de ramp

[Signalering] De geschiedenis van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog staat al langer in de belangstelling bij historici, maar met dit boek maken Susan Hogervorst en Patricia van Ulzen de herdenkingsgeschiedenis toegankelijk voor een breder publiek. Aan de hand van de casus Rotterdam laten zij zien wat voor soort inzichten dit type geschiedschrijving zoal oplevert.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De dichter als idool

De dichter als idool

Literaire roem in de negentiende eeuw

[Signalering] Rick Honings is hard op weg een ster te worden. Met zijn nieuwste boek De dichter als idool plaatst hij canonieke 19de-eeuwse auteurs als Bilderdijk, Tollens, Beets, HaverSchmidt en Multatuli in een fonkelend nieuw licht door ze te beschouwen als eigentijdse beroemdheden. Hij bespreekt zowel het imago dat zij voor zichzelf creëerden als de wijze waarop ze door hun fans werden bejegend.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw

Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw

De succesvolle loopbanen van Govert Flinck en Ferdinand Bol

[Signalering] De loopbaanstrategieën van beeldend kunstenaars uit de Gouden Eeuw staan de laatste jaren volop in de belangstelling. In dit boekje van Erna E. Kok, een publieksbewerking van haar proefschrift, wordt het handelen van Govert Flinck en Ferdinand Bol afgezet tegen dat van hun leermeester Rembrandt. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat Rembrandt aan het einde van zijn carrière failliet ging omdat hij zich niet schikte naar de mores van zijn tijd: hij was roekeloos,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld