Cultuurmarxisme

Cultuurmarxisme

Tegen het cultuurmarxistisch spook

“Er waart een spook door het Westen,” waarschuwt de omslag. Het boek opent vervolgens met tien citaten: negen van kranten en opiniesites die de komende driehonderd pagina’s duiden als een rechts-paranoïde complottheorie, en één van FvD-voorman Thierry Baudet, die het boek verplichte kost noemt “voor iedereen die zich zorgen maakt over de zelfhaat die ons land en onze beschaving te gronde richt.” Het staat iedereen vrij zijn of haar eigen conclusies te trekken.

Lees verder...

Descartes in Amsterdam

Descartes in Amsterdam

Filosoof, blijf bij je leest

[Recensie] Wat als René Descartes (1596-1650) – de beroemde filosoof achter de uitspraak ‘Cogito ergo sum’, oftewel: ‘Ik denk, dus ik ben’ – zich bezig zou houden met het oplossen van moordmysteries? Het uitgangspunt van Hans Dooremalens filosofische detectiveroman Descartes in Amsterdam is even simpel als pakkend.

Lees verder...

De moord

De moord

De moderniteit onder vuur

Sommige ideeën zijn beter dan andere, en de beste ideeën – of liever: hun definitieve uitwerking – hebben we te danken aan de Verlichting. De grootste denkers van de zeventiende en achttiende eeuw – in het bijzonder Joods-Nederlands filosoof Baruch Spinoza – stuitten op het idee dat sindsdien als fundament van de Westerse beschaving geldt: de waardigheid van het autonome individu.

Lees verder...

Vernietig het islamitisch fascisme

Vernietig het islamitisch fascisme

El Rhazoui vlamt, maar overtuigt ze ook?

[Recensie] Wat kan er over de islam gezegd worden dat niet al honderd, duizend, tienduizend keer gezegd is? Niet zoveel meer, leert een lezing van Zineb El Rhazouis vlammend pamflet, Vernietig het islamitisch fascisme. Ze is immers niet de eerste die stelt dat islamofobie een opzettelijk misleidende term is,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Burke

Burke

Het gestolde inzicht van Edmund Burke

[Recensie] Vroeger was alles beter, en dat is waarom er conservatieven bestaan. Hoewel er evenveel soorten conservatisme als conservatieven bestaan, wordt als grondlegger van deze stroming doorgaans politicus en filosoof Edmund Burke (1729-1797) aangewezen. Die reputatie heeft hij met name te danken aan zijn Reflections on the French Revolution (1791),

Lees verder...

Lof der zotheid

Lof der zotheid

Erasmus’ genadeloze pen

[Recensie] Wat is er nu Nederlandser dan een mopperend “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”? En toch is het bekendste werk van Neerlands bekendste denker niets minder dan een Lof der Zotheid: pagina na pagina waarin de gekte geprezen wordt. Gek toch, eigenlijk, al helemaal gezien het boekje nog steeds om de zoveel tijd weer een herdruk krijgt,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Gedachten

Gedachten

Op zoek naar houvast met Blaise Pascal

[Column] Toen ik nog jong was en overtuigd van mijn eigen gelijk, hield ik verschillende aantekeningenboekjes bij met alle gedachten die ik de moeite waard vond. Dat blijkt jaren later een vruchteloze onderneming te zijn geweest – ik kwam niet verder dan “Trompet: hoofddeksel waar je op kunt drummen” –, maar ik ben dan ook geen Blaise Pascal (1623-1662).

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Als dan dus daarom

Als dan dus daarom

Spelen met taal

“Sjoerd van der Niets Als dan dus daarom is een uitstekende inleiding in de taalfilosofie.” Is dit een betekenisvolle zin? Zo ja, waaraan ontleent deze zin dan zijn betekenis? Zijn het de afzonderlijke woorden? Tellen de betekenissen van de woorden ‘Sjoerd’ tot en met ‘taalfilosofie’ samen op tot een nieuwe betekenis, die van de zin als geheel?

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Een reusachtig schip

Een reusachtig schip

Dialoog nodigt uit tot dialoog

[Recensie] Wat maakt iemand tot een leider? En wanneer is een leider ook een goede leider? Dat zijn de vragen waar filosoof Harm van der Gaag en neurowetenschapper Jeroen Geurts hun Socratische dialoog in het Duitse Baden-Baden mee beginnen. Op lichtvoetige wijze proberen ze verschillende standpunten uit: ze onderzoeken concrete voorbeelden, vergelijken leiders met bazen en gidsen,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Jihadisme

Jihadisme

Jihadisme voor dummies

[Recensie] Na de aanslag op de Twin Towers (11 september 2001), de bomaanslag in Madrid (11 maart 2004), de moord op Theo van Gogh (2 november 2004), de aanslagen in London (7 juli 2005), de aanslag op een Joodse school in Toulouse (19 maart 2012), de met een kapmes afgeslachte militair in London (22 mei 2013),

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld