Oog in oog met gaia

Oog in oog met gaia

Acht lezingen over het nieuwe klimaatregime

[Recensie] Sinds de publicatie van Wetenschap in actie in 1987 wordt Bruno Latour door zijn critici gezien als ‘academisch gevaarlijk’. De zelfbenoemde wetenschapsantropoloog betoogde namelijk op basis van zijn observaties in een biomedisch instituut dat ‘feiten’ niet worden ontdekt, maar sociaal geconstrueerd. Nu die boodschap dertig jaar later geïnstrumentaliseerd is door klimaatsceptici,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De zaak Organon

De zaak Organon

Geneesmiddelen in de greep van bedrijvenpoker

[Recensie] De naam Organon deed bij mij geen belletje rinkelen. Dat kan te maken hebben met het feit dat ik hun belangrijkste product, anticonceptiepillen, nooit heb geslikt. De boektitel roept de associatie op van frauduleuze, Wolf of Wallstreet-achtige verkwanselpraktijken.

Alhoewel de ondergang van de farmaceut uit Oss niet niet zó cinematografisch en glamoureus was,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Strangers in their own land

Strangers in their own land

Studie naar Trump stemmers

[Signalering] Op 20 januari jongstleden had ik het boek Strangers in their own land rond 17:30 uur uitgelezen, en daarmee was ik juist op tijd om de inauguratieceremonie van Donald Trump als 45e president van de Verenigde Staten te bekijken. De speech die de verse president na zijn beëdiging afstak, was geheel in lijn met diens campagne: chauvinistisch en vol afkeer jegens maatregelen van de federale overheid.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

On British Islam

On British Islam

Shariarecht in Engeland

[Signalering] De vraag of het mogelijk is, of moet zijn, om shariarechtbanken op te nemen in de bestaande seculiere rechtssystemen van westerse landen, is een belangrijke twistappel in het publieke debat. Hoe die vraag beantwoord wordt, hangt nauw samen met ideeën over welke rol religieuze identiteiten überhaupt mogen hebben in het publieke domein. Hoewel denkers als Habermas  recentelijk tot een vergelijk probeerden te komen,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Performing Civility

Performing Civility

Sociologie van het internationale concours

[Signalering] In de afgelopen vijftig jaar vond er een ware hausse aan muziekconcoursen plaats. Waren er in 1957 nog dertien internationale concoursen geregistreerd bij de World Federation of International Music Competitions, in 2010 waren dat er al 129. Deze vertienvoudiging reflecteert het toegenomen belang van deze ‘spektakels van sublimatie’ voor het artistieke veld,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Geleerd. Memoires 1932-1968

Geleerd. Memoires 1932-1968

De normaalheid van Joop Goudsblom

[Signalering] Bij het lezen van Joop Goudsbloms memoires had ik het verschillende malen goed gehad met schier eindeloze stroom anekdotes. Net zo vaak echter betrapte ik mezelf er vervolgens op dat ik iedereen die het maar horen wilde trakteerde op diezelfde anekdotes over op slot vallende huis- en autodeuren. Ik ben niet de enige die viel voor de aanstekelijkheid van de alledaagse verhalen: in eerder verschenen boekbesprekingen worden ze enthousiast naar voren gebracht.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Hoe de crisis het economisch denken verandert

Hoe de crisis het economisch denken verandert

Linkse en rechtse dogma’s ontrafeld

[Signalering] In tegenstelling tot wat de titel voorspiegelt, is Hoe de crisis het economisch denken verandert niet zozeer een empirisch onderzoek naar de invloed van de jongste financiële crisis op de opvattingen ten aanzien van de economie. Veel eerder is dit boek van Piet Keizer, universitair hoofddocent Wetenschapsfilosofie van de economie bij de School of Economics van de Universiteit Utrecht,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Meritocratie

Meritocratie

Klassensamenleving in de 21ste eeuw?

[Recensie] Dat Jaap Dronkers in het harnas is gestorven is duidelijk zichtbaar in Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving?, een bundel die twee maanden na zijn dood verscheen. Met maar liefst twee artikelen over (intergenerationele) onderwijsloopbanen is Dronkers ruim vertegenwoordigd in deze staalkaart van het proces van meritocratisering in het Nederland gedurende de twintigste eeuw.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Pleidooi voor meer visie

[Recensie] Hoe de verzorgingsstaat verbouwdt wordt, kroniek van een verandering is het meest recente Jaarboek van het platform Sociale Vraagstukken en heet ‘een kroniek van een verandering’ te zijn. Die verandering is het resultaat van de voorgenomen decentralisatie die vanaf januari 2015 ingang vond. Op dat moment effectueerden namelijk drie wetten waardoor gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering van sociaal beleid.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

American Zoo

American Zoo

Dierentuin als socially constituted reality

[Recensie] Dit voorjaar herrees Wildlife Adventure Zoo Emmen uit de as van het Noorder Dierenpark Emmen, dat twee jaar eerder haar deuren sloot. Journalisten merkten fijntjes op dat tweederde van de dierenpopulatie het veld had moeten ruimen en het nieuwe park voor de helft uit pretparkattracties bestaat. Volgens de directie niet meer dan een logische stap: moderne bezoekers zijn immers op jacht naar ervaringen en op zoek naar beleving.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld