Het jaar 117

Het jaar 117

Een Romeins crisisjaar

[Recensie] In 2017 was het alweer negentien eeuwen geleden dat het Romeinse Rijk een crisis beleefde. Onder Keizer Trajanus was het rijk te snel gegroeid en zo groot geworden dat het dreigde te imploderen. In dat jaar erfde Hadrianus het rijk, dat op dat moment zijn grootste omvang ooit had bereikt. De nieuwe keizer gooide al na enkele dagen het roer drastisch om door zich terug te trekken op goed verdedigbare grenzen en door eerder veroverde gebieden weer op te geven.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Bastaard van Oranje

Bastaard van Oranje

De buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje

[Signalering] Van de hand van maritiem-historicus Adri van Vliet verscheen onlangs een uitvoerige studie over Justinus van Nassau, de buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje. Deze nam als admiraal van het Staatse leger deel aan de inname van Breda met het Turfschip en was gouverneur van die stad van 1601 tot 1625.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Onze vroegste voorouders

Onze vroegste voorouders

Nederland in de steentijd

[Signalering] Van de hand van de befaamde Leendert Louwe Kooijmans, die tot 2008 hoogleraar prehistorie aan de Universiteit Leiden was, is een kloek boekwerk verschenen over de geschiedenis van Nederland in de steentijd, van het begin tot 3000 voor Christus.

Aan zo’n handboek lag de wens van studenten ten grondslag om in colleges een overzicht te krijgen van de hele prehistorie.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De drie laatste dagen van Pompeii

De drie laatste dagen van Pompeii

Reconstructie van de laatste uren

[Recensie] Als het gaat over de uitbarsting die in 79 n.Chr.Pompeii, Herculaneum, Oplontis, Boscoreale, Terzigno en Stabiae verwoestte, heeft iedereen het altijd over de slachtoffers, omdat men probeert te begrijpen hoe zij aan hun einde zijn gekomen. De Italiaanse bestseller auteur Alberto Angela doet in zijn boek het tegenovergestelde: het vertelt de tragedie namens de overlevenden.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Karel de Grote

Karel de Grote

Stamvader van Europa

[Recensie] Karel de Grote (742- 814) bracht het van Frankisch koning tot ‘keizer der Romeinen’, heerser over een groot deel van Europa. Zijn erenaam ‘vader van Europa’ verbergt ook schaduwzijden. Karel, doorgaans een joviaal man, kende weinig scrupules bij het uitbreiden van zijn rijk, waarvan het christendom de grote bindende factor was.

Bekend voorbeeld van meedogenloosheid is zijn deportatie en terechtstelling van duizenden Saksen.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Oossink, 800 jaar oud Scholtengoed

Oossink, 800 jaar oud Scholtengoed

Superhorige in de Achterhoek

[Recensie] In de buurtschap Kotten bij Winterswijk ligt al circa 800 jaar het Scholtengoed Oossink, aangesteld door het nabij gelegen Duitse klooster Groot Burlo als haar Scholte, een soort rentmeester. Het bijzondere aan het oude Scholtengoed is, dat het er na al die eeuwen als enige in de verre omtrek nog altijd bijna net zo uitziet als toen het omstreeks 1220 werd gesticht: een lang gerekt ‘los hoes’ met een enorm dak,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Van dijk naar sloppenwijk

Van dijk naar sloppenwijk

Archeologie onder het Timmerhuis

[Recensie] In Rotterdam is onlangs aan de Meent het Timmerhuis verrezen, een modern bouwwerk van Rem Koolhaas waarin kantoorruimten voor de gemeente, annex winkels, horeca, appartementen en het Museum Rotterdam zijn gehuisvest. Tot 2009 stond op deze plaats het Stadskantoor, een naoorlogs bouwwerk. Voorafgaand aan de bouw van het Timmerhuis hadden de archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam (BOOR) opgravingen in de bouwput uitgevoerd.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Beoordeling:

Rome, eeuwig jachtveld van de archeoloog 10-1

Rome, eeuwig jachtveld van de archeoloog 10-1

Reizen naar de Eeuwige Stad

[Recensie] In 2013 verscheen een bijzonder boek over Rome van de hand van Guido Cuyt, erelid van de Vlaamse Archeologische Raad en erevoorzitter van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA). We bespraken dit boek reeds in Archeologie Magazine nr 4 van 2014. Van dit voortreffelijk boekwerk is thans een nieuwe uitgave verschenen.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Vikingen

Vikingen

Nieuw standaardwerk over Vikingen en Noormannen

[Signalering] In de vroegste geschiedenis van onze landstreken spelen de Vikingen een belangrijke rol. Dit haast mythisch geworden volk uit het noorden had in de 9e en 10e eeuw vele grafplaatsen en nederzettingen in Nederland en België. Luit van der Tuuk laat in zijn vlot en pakkend geschreven standaardwerk, Vikingen, Noormannen in de Lage Landen,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

De wereld van Hadrianus

De wereld van Hadrianus

Romeinse alleskunner

[Signalering] Onder het bewind van keizer Hadrianus (117- 138) was het Romeinse Rijk een echt wereldrijk. Hadrianus bleef niet in het centrum ervan, in Rome, maar trok van Brittannië en Spanje tot Egypte en Klein-Azië. Overal drukte hij zijn stempel op de antieke cultuur. Als bouwheer, jurist, bestuurder, legerleider, kunstliefhebber en intellectueel liet hij ook figuurlijk geen terrein onbetreden.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling: