De mug en de kaars

De mug en de kaars

Facebook anno 1600

Interview met Sophie Reinders (1984), docente historische letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In juni promoveerde ze cum laude op De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575-1640.

“Mijn boek gaat over de vriendenboekjes die rond 1600 opeens hip waren onder jonge adellijke vrouwen, vooral in Gelderland en Overijssel.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

God is een vluchteling

God is een vluchteling

Europa opnieuw gekerstend

Recensie van David Dessin, God is een vluchteling. De terugkeer van het christendom in de Lage Landen.

De schrijver

Vlaming David Dessin is filosoof en heeft aan de Universiteit Antwerpen onderzoek gedaan naar de religieuze duiding van het werk van Kafka. Hij was medeauteur van Het beloofde land (2014),

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Spreken met liefde, luisteren met compassie

Spreken met liefde, luisteren met compassie

Mededogen als middel tegen terreur

Recensie van Thich, Nhat Hahn, Spreken met liefde, luisteren met compassie

De schrijver

Thich (‘Eerwaarde’) Nhat Hanh werd in 1926 geboren in Vietnam en koos al jong voor een bestaan als zenmonnik. Tijdens de Vietnamoorlog werd hij bekend als vredesactivist, wat hem in 1966 op verbanning kwam te staan.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Exit West

Exit West

Beklemmend bericht voor een planeet op drift

Mohsin Hamid (1971) is een echte wereldburger. Geboren in Lahore (Pakistan), deels opgegroeid in de Verenigde Staten, aan de universiteit van Harvard opgeleid tot jurist en in Princeton als schrijver in de leer geweest bij Nobelprijswinnares Toni Morrison. Sinds 2006 ook in het bezit van een Brits paspoort en inmiddels terug in Lahore of onderweg naar New York,

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen

Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen

Liever in therapie dan naar Lourdes

Recensie van Anselm Grün, Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen. Wegen naar een verzoende samenleving.

De schrijver

Al meteen na zijn gymnasiumdiploma meldde Anselm Grün (1945) zich als novice aan de poort van de Benedictijner abdij van Münsterschwarzach. Hij studeerde vervolgens niet alleen filosofie en katholieke theologie,

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Ongebaande wegen

Ongebaande wegen

Extreem reizen

Met de jaarlijkse exodus voor de deur: wat zoeken we toch op reis? En vinden we het dan ook? Verrijkt zo’n verre, vaak prijzige reis inderdaad ons leven? Of kunnen we net zo goed thuis blijven? Vanwaar toch die drang om weg te wezen? Uit de nieuwe stapel reisboeken drie van extreem ervaren reizigers die hier zo hun gedachten over hebben.

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Is het de schuld van de ENE?

Is het de schuld van de ENE?

Monotheïsme en/of geweld

Recensie van Sam Janse, Is het de schuld van de ENE? In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld.

De schrijver

Theoloog Sam Janse (1949) was hervormd predikant in onder meer Woerden en Driebergen en docent aan de Protestantse Theologische Universiteit. In 2000 promoveerde hij op de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus (en de hermeneutische implicaties daarvan).

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Met beide benen op de grond

Met beide benen op de grond

Naar een volwassen godsbeeld

Recensie van Willem van der Horst, Met beide benen op de grond. God ontdekken in je levensverhaal.

De schrijver

Willem van der Horst (1952) volgde in Utrecht maar liefst drie opleidingen: culturele antropologie, sociologie en sociale psychologie. Hij studeerde voorts homiletiek (‘kanselwelsprekendheid’) in Kampen. Sinds 1978 is hij docent godsdienstpsychologie,

Lees verder…

Recensie door:

Beoordeling:

Vrienden met de mammon

Vrienden met de mammon

Was Jezus een ‘homo economicus’?

Recensie van Paul van Geest (red.), Vrienden met de mammon. De levensbeschouwelijke dimensie in de economie.

De schrijvers

Niet minder dan vierentwintig wetenschappers hebben bijgedragen aan de bundel Vrienden met de mammon: theologen, economen, filosofen, sociologen, juristen, historici en taalkundigen. Onder hen verschillende namen die ook regelmatig in Trouw opduiken,

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Wat blijft god na kaalslag

Wat blijft god na kaalslag

Kaalslag als kans

Recensie van Werner Pieterse, Wat blijft god na kaalslag.

De schrijver

Zeeuw Werner Pieterse (1970) studeerde theologie in Utrecht, liep stage in Bulgarije en studeerde af op hoe Afrikaanse theologes aankijken tegen hiv en aids. Van 2002 tot 2006 was hij voor Kerk in Actie docent aan een presbyteriaans seminarie in Kumba,

Lees verder…

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling: