Polderpioniers

Polderpioniers

Het verhaal van een boerenfamilie

[Signalering] Wie aan Polderpioniers begint, valt met zijn neus in de boter. Marian Rijk begint haar verhaal op een cruciaal moment: Duitse legers zetten tijdens hun aftocht in 1945 de Wieringermeerpolder onder water. Haar opa en oma Kees en Naan Rijk dreigen daardoor alles te verliezen wat ze in enkele jaren hadden opgebouwd.

Lees verder...

De Atlantische pelgrim

De Atlantische pelgrim

 John Lothrop Motley en de Amerikaanse ontdekking van Nederland

[Signalering] Nederlandse geschiedenis was in de Verenigde Staten aan het einde van de 19de eeuw mateloos populair. Dit was voor een belangrijk deel te danken aan de historicus John Motley (1814-1877). Deze telg uit een welgestelde familie vertelde zijn landgenoten in The Dutch Republic over een volk dat zijn vrijheid op de Spanjaarden bevocht.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Eenheid in verscheidenheid

Eenheid in verscheidenheid

De Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum

[Signalering] De Doorbraak staat bekend als een mislukte poging om na de Tweede Wereldoorlog de politieke verhoudingen in Nederland een nieuwe wending te geven. Waar andere auteurs de laatste jaren hebben laten zien dat deze beweging na 1945 wel degelijk de verhoudingen veranderde, richt Peter Kromdijk zijn pijlen op een andere revisie.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Het humanitaire moment

Het humanitaire moment

Nederlandse intellectuelen en de Europese cultuur (1914-1930)

[Signalering] Welke toekomst had Europa na de Eerste Wereldoorlog? Veel mensen geloofden na de barbaarse oorlog niet meer dat dit het beschaafdste continent van de wereld was. Al had Nederland zich zo veel mogelijk afzijdig gehouden, toch kon het zich volgens tijdgenoten evenmin aan deze crisis onttrekken.

In haar proefschrift analyseert Marjet Brolsma hoe een bonte verzameling mensen probeerde deze Europese ‘ziekte’ te genezen.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Het Maastrichts experiment

Het Maastrichts experiment

 Over de uitdagingen van een jonge universiteit (1976-2016)

[Signalering] De in 1976 opgerichte ‘RijksuniversiteitLimburg’ was een echt kind van de jaren ’70. Betrokkenen wilden meer dan een nieuwe universiteit voor het sterk gegroeide aantal studenten. In Maastricht hoopten ze een heel nieuw type universiteit op de kaart te zetten, waar een impuls vanuit moest gaan voor het Nederlandse hoger onderwijs.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De kabinetsformaties

De kabinetsformaties

Een groeiend belang van coalitieakkoorden

[Signalering] Juist nu in Nederland en in Duitsland nieuwe kabinetten hun opwachting maken, zijn we twee vuistdikke boeken over kabinetsformaties rijker. Carla van Baalen en Alexander van Kessel bundelden de geschiedenis van alle Nederlandse kabinetsformaties tussen 1977 en 2012. Peter Bootsma publiceerde een vergelijking van de formaties in Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Gevallen op het Binnenhof

Gevallen op het Binnenhof

Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1918-1966

[Signalering] Het aftreden van een minister of een staatssecretaris is een opvallende gebeurtenis in de Nederlandse politiek. Volgens Charlotte Brand bieden juist die zicht op de meestal verborgen politieke krachtsverhoudingen, normen en omgangsvormen. Zij neemt daarom de negentien gevallen tussen 1918 en 1966 onder de loep. Politieke crises over onderwerpen als defensie, financiën en koloniaal beleid passeren de revue.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Enfant terrible: Wim Treub

Enfant terrible: Wim Treub

Wetenschapper, wethouder, minister en liberale partijleider

[Signalering] Wim Treub is één van de meest kleurrijke figuren in de Nederlandse geschiedenis van de vroege 20ste eeuw. Als wetenschapper, wethouder, minister en liberale partijleider drukte hij een stempel op publiek debat en beleid. Vooral zijn eigenzinnige optreden als minister in het kabinet van Cort van der Linden tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft terecht veel aandacht gekregen,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Kraakrepubliek

Kraakrepubliek

De erfenis van een tegenbeweging

[Signalering] De foto’s liegen er niet om. Jonge mannen gooien met stenen, ‘stillen’ jagen met getrokken pistolen door duistere straten. De agressie spat van het papier als burgemeester Ed van Thijn de Amsterdamse Staatsliedenbuurt uitgejaagd wordt. De dreiging is voelbaar in een foto van het met allerlei projectielen beladen dak van een kraakpand aan de Prins Hendrikkade.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid

Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid

Het verhaal van de Graal

[Signalering] De katholieke Graalbeweging is een opvallende verschijning: een vrouwenbeweging die zich niet terugtrok achter de muren van een klooster. In het Interbellum zette de charismatische jezuïet en taalkundige Jacques van Ginneken de groep op als onderdeel van zijn pogingen om vooral in de Nederlandse koloniën mensen tot het katholicisme te bekeren. Dat bood hoogopgeleide katholieke vrouwen een intrigerende derde keuze naast ‘man of muur’ – trouwen of een kloosterleven.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld