Het Maastrichts experiment.

Het Maastrichts experiment.

 Over de uitdagingen van een jonge universiteit (1976-2016)

[Signalering] De in 1976 opgerichte ‘RijksuniversiteitLimburg’ was een echt kind van de jaren ’70. Betrokkenen wilden meer dan een nieuwe universiteit voor het sterk gegroeide aantal studenten. In Maastricht hoopten ze een heel nieuw type universiteit op de kaart te zetten, waar een impuls vanuit moest gaan voor het Nederlandse hoger onderwijs.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

De kabinetsformaties

De kabinetsformaties

Een groeiend belang van coalitieakkoorden

[Signalering] Juist nu in Nederland en in Duitsland nieuwe kabinetten hun opwachting maken, zijn we twee vuistdikke boeken over kabinetsformaties rijker. Carla van Baalen en Alexander van Kessel bundelden de geschiedenis van alle Nederlandse kabinetsformaties tussen 1977 en 2012. Peter Bootsma publiceerde een vergelijking van de formaties in Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

Gevallen op het Binnenhof

Gevallen op het Binnenhof

Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1918-1966

[Signalering] Het aftreden van een minister of een staatssecretaris is een opvallende gebeurtenis in de Nederlandse politiek. Volgens Charlotte Brand bieden juist die zicht op de meestal verborgen politieke krachtsverhoudingen, normen en omgangsvormen. Zij neemt daarom de negentien gevallen tussen 1918 en 1966 onder de loep. Politieke crises over onderwerpen als defensie, financiën en koloniaal beleid passeren de revue.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

Enfant terrible: Wim Treub

Enfant terrible: Wim Treub

Wetenschapper, wethouder, minister en liberale partijleider

[Signalering] Wim Treub is één van de meest kleurrijke figuren in de Nederlandse geschiedenis van de vroege 20ste eeuw. Als wetenschapper, wethouder, minister en liberale partijleider drukte hij een stempel op publiek debat en beleid. Vooral zijn eigenzinnige optreden als minister in het kabinet van Cort van der Linden tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft terecht veel aandacht gekregen,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

Kraakrepubliek

Kraakrepubliek

De erfenis van een tegenbeweging

[Signalering] De foto’s liegen er niet om. Jonge mannen gooien met stenen, ‘stillen’ jagen met getrokken pistolen door duistere straten. De agressie spat van het papier als burgemeester Ed van Thijn de Amsterdamse Staatsliedenbuurt uitgejaagd wordt. De dreiging is voelbaar in een foto van het met allerlei projectielen beladen dak van een kraakpand aan de Prins Hendrikkade.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid

Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid

Het verhaal van de Graal

[Signalering] De katholieke Graalbeweging is een opvallende verschijning: een vrouwenbeweging die zich niet terugtrok achter de muren van een klooster. In het Interbellum zette de charismatische jezuïet en taalkundige Jacques van Ginneken de groep op als onderdeel van zijn pogingen om vooral in de Nederlandse koloniën mensen tot het katholicisme te bekeren. Dat bood hoogopgeleide katholieke vrouwen een intrigerende derde keuze naast ‘man of muur’ – trouwen of een kloosterleven.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

Vijandbeelden

Vijandbeelden

De veiligheidsdiensten en de democratie, 1912-1992

[Signalering] Wie bepaalt wie veiligheidsdiensten in de gaten houden en hoe ver ze daarbij mogen gaan? Die vragen zijn sinds de onthullingen van Edward Snowden bijzonder omstreden. De actualiteit laat Constant Hijzen in zijn proefschrift helaas links liggen. Hij gaat op zoek naar antwoorden die in de geschiedenis van Nederlandse veiligheidsdiensten van 1912 tot 1992 zijn gegeven.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

Boom uitgevers

Boom uitgevers

Geschiedenis van een geschiedenisuitgever

[Signalering] Uitgeverij Boom is tegenwoordig een belangrijk gezicht op de markt voor Nederlandse  geschiedenisboeken. In 2016 was het 175 jaar geleden dat Jan Adolf Boom het contract ondertekende dat hem vennoot maakte van de drukkerij die uitgroeide tot de huidige uitgeverij.

Gert-Jan Johannes schreef in het kader van dit jubileum een geschiedenis van het bedrijf,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

Het Christen Democratisch Affiche

Het Christen Democratisch Affiche

Beeldtaal van de christelijke politiek

[Signalering] Affiches geven verkiezingen al bijna honderd jaar vaak letterlijk een gezicht. Maaike Kamps en Gerrit Voerman presenteren de plakkaten die aanhangers van het Christen Democratisch Appèl en zijn voorlopers in verkiezingstijd door het hele land aanplakten. Het resultaat is eerder een mooi naslagwerk dan een grondige analyse. De affiches worden chronologisch afgebeeld rondom de opeenvolgende verkiezingscampagnes en hun politieke context.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld

Gevangenissen in oorlogstijd

Gevangenissen in oorlogstijd

Kleinschalig en voorzichtig, maar taai verzet

[Signalering] Bij ‘gevangenissen in oorlogstijd’ denkt vast menigeen aan razzia’s en Duitse cipiers. Ralf Futselaar erkent dat Nederlandse gevangenissen een belangrijke schakel waren in het systeem van de bezetter. Hij wijst er echter op dat Nederlandse gevangenissen tijdens de bezetting voor het  overgrote deel bevolkt werden door gevangenen die op gezag van Nederlandse rechters en het Wetboek van Strafrecht achter de tralies waren beland.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Niet beoordeeld