Weten vraagt meer dan meten

Weten vraagt meer dan meten

Hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal

[Signalering] Meten is weten. Deze gevleugelde uitdrukking wordt te pas en te onpas gebruikt. In dit belangwekkende boek (met gesprekken met onder anderen Jim van Os, Trudy Dehue, Paul Verhaeghe, Christien Brinkgreve en Xandra Schutte) wordt de weerslag kritisch onder de loep genomen die de meetcultuur heeft op het bedrijfsleven, 

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Die Abstiegsgesellschaft

Die Abstiegsgesellschaft

Arbeiderskinderen worden weer arbeiders

[Signalering] Sociale mobiliteit is de verandering van de positie (beroep en inkomen) die iemand in de maatschappij inneemt. In de meeste landen was er na de Tweede Wereldoorlog ruim drie decennia lang sprake van een opwaartse sociale mobiliteit. De fabrieksarbeider kon na een tijdje zijn Daf 33 inruilen voor een Volkswagen Golf en zijn kinderen werden vaak academici.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Klein lexicon van het managementjargon

Klein lexicon van het managementjargon

Een kritiek van de nieuwe newspeak

“Ieder van ons beschikt, of zou moeten beschikken, over een linguïstisch immuunsysteem. Telkens dat alarm slaat bij het lezen of horen van een woord, kan je spreken van een besmet woord.” Met deze zinnen openen socioloog Rudi Laermans, cultuurfilosoof Lieven De Cauter en cultuurwetenschapper Karel Vanhaesbrouck dit schitterende boek over door het neoliberalisme besmette woorden.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De januskop van democratie

De januskop van democratie

Over de bronnen van boosheid in de politiek

[Recensie] Sjaak Koenis heeft een tot nadenken stemmend boek geschreven, omdat hij een gangbare gedachte onderuit probeert te halen. Die gangbare gedachte is dat het populisme en de daarmee gepaard gaande woede een bedreiging vormt voor de democratie. De centrale stelling van het boek is dat “het de democratie zelf is die allerlei vormen van boosheid voortbrengt”.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Een beroep op de burger

Een beroep op de burger

Verantwoordelijkheid van de burgers

[Signalering] De twintigste editie van het Sociaal en Cultureel Rapport gaat over de mogelijkheden en beperkingen van een overheid die in toenemende mate een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Met het oog daarop stonden vier onderzoeksvragen centraal. 1: In hoeverre is de eigen verantwoordelijkheid de laatste decennia toegenomen? 2: Hoe valt de ontwikkeling naar meer eigen verantwoordelijkheid te verklaren?

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Het volk bestaat niet

Het volk bestaat niet

Leiderschap en populisme

[Signalering] Dick Pels is een van Nederlands beste politieke essayisten. Die status heeft hij mede te danken aan  het feit dat zijn politieke essays meer dan die van anderen gebaseerd zijn op degelijke sociologische kennis. Gevoed door inzichten van sociologen (met name Gouldner en Bourdieu) verrijkt hij sinds jaar en dag het publieke debat met scherpzinnige analyses van de politiek.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Power to the People!

Power to the People!

Een autonomie van het populisme

[Signalering] Dit boek is een themanummer over populisme van het tijdschrift Sociologie, bestaande uit diverse  artikelen, een interview met de Mexicaanse politicoloog Benjamin Arditi en een bespreking van boeken die Bas Heijne en Dick Pels daarover schreven. De redacteuren van het nummer willen een drievoudige breuk met het bestaande onderzoek naar populisme forceren.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme

De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme

Vertaling van Weebers hoofdwerk

Le nouvel Ésprit du Capitalisme (1999) van Luc Boltanski en Eve Chiapello is een van de meest besproken sociologische boeken van de laatste jaren. Daarin wordt betoogd dat de geest van het kapitalisme zich sinds de jaren zestig heeft gewijzigd en de economische orde op een andere manier legitimeert. De grote inspiratiebron voor dit boek was uiteraard Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus van Max Weber,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Prisma’s cultuurkritiek en maatschappij

Prisma’s cultuurkritiek en maatschappij

Cultuurkritiek en maatschappij

[Signalering] Toen Theodor W. Adorno in 1968 als voorzitter van de Deutsche Gesellschaft fur Soziologie afscheid nam, hield hij zijn gehoor voor dat mensen ertoe verleid worden om zich zelfs in de meest intieme momenten te voegen naar wat een bepaalde maatschappelijke rol van ze verlangt. Volgens hem disciplineert het kapitalisme individuen zodanig dat ze zich conformeren aan de status quo.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Inventing the individual

Inventing the individual

Individuele vrijheid wortelt in het christendom

[Signalering] In de godsdienstsociologie wordt het secularisme doorgaans gecontrasteerd met allerlei vormen van godsdienst. Larry Siedentop kritiseert deze gedachtegang en werpt een nieuw licht op de zogenaamde ‘civil war’ tussen gelovigen en secularisten.

Volgens hem betekent het secularisme niet ongeloof of onverschilligheid, maar het creëren van voorwaarden waaronder individuen met verschillende geloofsovertuigingen vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld