God zijn. Een oefening in bescheidenheid

God zijn. Een oefening in bescheidenheid

Hartstochtelijke belijdenis

De schrijver
Welke Trouw-lezer kent Jean-Jacques Suurmond niet? Vanaf 2005 verschijnen zijn columns wekelijks in deze krant. Als theologisch stukjesschrijver is hij vaak ongrijpbaar en dat geldt ook voor zijn religieuze achtergrond: Suurmond begon als atheïst, werd Pinkstergelovige, verschoof richting Protestantse Kerk maar voelt zich vooral thuis in katholieke liturgie. Suurmond is pastor, coach en publicist.

Lees verder...

De grote spirituele shift

De grote spirituele shift

Je bent niet alleen, geef de moed niet op

De schrijver

Brian McLaren is een Amerikaanse voorganger, spreker en schrijver. Komend uit een fundamentalistisch protestants milieu heeft hij zich ontwikkeld tot één van de voormannen van de Emerging Church-beweging. Dat is een groep gelovigen die de kerk op postmoderne wijze fragmentarisch, zoekend en progressief ziet herrijzen uit de as van het oude,

Lees verder...

Dat boek is subliem

Dat boek is subliem

Vincent van Gogh over de Navolging van Christus

De schrijver

Henk de Jong was jarenlang predikant in de Hervormde Gemeente Windesheim (PKN). Windesheim, nabij Zwolle, was de bakermat van de Moderne Devotie, de grote laatmiddeleeuwse beweging die spirituele hervorming en hernieuwd christelijk gemeenschapsleven voorstond. De Jong maakte diepgaand studie van het beroemdste werk van de Moderne Devotie,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

God weer vinden

God weer vinden

En waarom je hem niet hoeft te zoeken

De schrijver

Zacharias Heyes is benedictijner monnik van de abdij Münsterschwarzach. Dat betekent dat hij een medebroeder is van de bekende pater en schrijver Anselm Grün. Heyes is pastor en godsdienstleraar. Eerder verscheen van hem het boek Thuis bij jezelf.

Thematiek

“God hoef je niet steeds te zoeken.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Verbonden en vervreemd

Verbonden en vervreemd

Over de God van Paulus op de Areopagus

De schrijver

Wim Dekker is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk. Een rode draad in zijn loopbaan is zijn bezinning op de missionaire roeping van de kerk in een seculiere, postmoderne tijd. Hij was jarenlang betrokken bij de IZB, ‘vereniging voor zending in Nederland’. Met dit boek schrijft hij het derde deel van wat nu een trilogie genoemd wordt.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Voor het leven. De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer

Voor het leven. De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer

Symbiose tussen een actief en een contemplatief leven

De schrijver

Kick Bras is emeritus predikant in de Protestantse Kerk en als onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij publiceert veel en goed over christelijke spiritualiteit, mystiek en meditatie. Eind vorig jaar nog werd zijn boek Oog in oog: christelijke mystiek in woord en beeld lovend besproken in Trouw.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper

Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper

Studie over geloven en bloed en bodem

De schrijver

Willem Maarten Dekker (1976) is predikant in Waddinxveen. Dekker schrijft zo nu en dan een theologisch doorwrocht boek met verrassende stellingnames en mag graag een beetje provoceren. Recent wist hij velen op de kast te krijgen door in een column te beweren dat er “theologisch een probleem ligt,

Lees verder...

Verlicht geloof

Verlicht geloof

Geloven in de moderne tijd

Recensie van Verlicht geloof. Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer van Gerard Dekker.

De schrijver

Gerard Dekker (1932) was jarenlang godsdienstsocioloog van de gereformeerde gezindte aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn emeritaat in 1996 schreef hij talloze boeken over de toekomst van geloof en kerk.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

En de aarde bracht voort

En de aarde bracht voort

Wat als de evolutietheorie waar is

Recensie van En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van Gijsbert van den Brink.

De schrijver

Gijsbert van den Brink is hoogleraar Theology and Science aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In die hoedanigheid doet hij onderzoek naar de verhouding tussen geloof,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

Heb je hem weer

Heb je hem weer

Oude verhalen in gesprek brengen met de werkelijkheid

Recensie van Jananeke Stegeman: Heb je hem weer, 24 preken voor sceptici en andere gelovigen

De schrijver

Janneke Stegeman is bijbelwetenschapper en als theoloog verbonden aan De Nieuwe Liefde in Amsterdam. In 2016 werd ze verkozen tot Theoloog des Vaderlands, een titel die ze op 23 september dit jaar weer zal overdragen.

Lees verder...

Recensie door:

Genres:

Beoordeling: