Keizerlijk geel

De moeder van Ikabod

De hoofdstad

Sontag

Het woeden der gehele wereld

Doctor Faustus

Groente

Het huis M.

Hudigers Hooglied

Het meesterstuk

Meridiaan van bloed

Waagstukken