Gepaste emoties

Reni's reis

Apostelkind

Het geheim van Stroeve

Grondleggers

De geldjas van Max Nord

De God van Galilea

Een wrang feest

Nooit meer fanta

Socrates op de fiets

Ik wacht