De revolutie die niet doorging

Cardano of het handboek van de kwantumastroloog

De Germanen en het Christendom

Heidense heiligdommen

Wahibre-em-achet en andere Grieken

De slag bij Vlaardingen

Wahibre-em-achet en andere Grieken

De Vikingtijd

Strijd om West-Frisia

De dageraad van Holland

De Dertigjarige Oorlog

Het visioen van Constantijn