De Generaal integraal

Maanlicht op het laar

Toonder vertaald

Gewoon K