Onze wereld nieuw denken

Wie herdenken wij op 4 mei?

Een modern verlangen

In weerwil van de woorden

Melktanden

Ik ben een eiland

De palimpsesten

Zeeangst

In mijn mand

De jonge helden van de Sovjet-Unie

Kreupelhout

Een land van kleine buffers