Katholiek in de Republiek

Minima Moralia

Vrouwen en kinderen eerst

Alle mensen zijn intellectuelen

Hermanus Willem Koekkoek (1867-1929), Schilder en illustrator van oorlog en vrede

Waar was ik toen ik er niet was?

Een meester zonder hamer. Pierre Boulez (1925-2016)

Tegen de schenen: Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur

Hermanus Willem Koekkoek

Hitlers jongste hoop

Het geestelijke in de kunst

1001 vrouwen in de 20ste eeuw