Hermanus Willem Koekkoek (1867-1929), Schilder en illustrator van oorlog en vrede

Waar was ik toen ik er niet was?

Een meester zonder hamer. Pierre Boulez (1925-2016)

Tegen de schenen: Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur

Hermanus Willem Koekkoek

Hitlers jongste hoop

Het geestelijke in de kunst

1001 vrouwen in de 20ste eeuw

Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813

Het Maastrichts experiment

Mannen van de microscoop

Wij zijn ons