Hoveniers van Oranje

Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw

Per imperatief plakkaat

Elsenburg, de verdwenen buitenplaats

Oranje driften

In de maat en uit de pas

Voor de geest en het moreel van de troepen

De Wendische Oorlog

Geloven in het ideaal

Landgoed als leerschool