Donderdag, 7 februari, 2019

Geschreven door: Fiell, Charlotte
Artikel door: Reinewald, Chris

100 Ideas That Changed Design

100 keer het idee design

[Recensie] Er bestaan (te)veel geĆÆllustreerde koffietafelboeken over design. Minder dik gezaaid zijn inhoudelijkere boeken over de 150-jarige ontwikkeling van deze industriĆ«le tak aan productvormgeving. In het Engelse 100 Ideas That Changed DesignĀ bespreekt het schrijversechtpaar Charlotte en Peter Fiell losjes design via almaar wisselende invalshoeken. Geschikt om van kaft naar kaft of juist zappend te lezen; door meer dan gemiddeld geĆÆnteresseerde liefhebbers of designstudenten.

Is design op zichzelf al een containerbegrip, daarbinnen hanteert men ook deelcategorieƫn: van retro (nep oud) of vintage (echt oud) tot social design (strikt gebruiksgericht) of tot het recalcitrante anti-design. Makkelijker wordt het er daardoor niet op. Met de vele sub-stijlen schurkt design zich tegen beeldende kunst aan. Actie op reactie. Ook het concept, een term die de schrijvers behendig vermijden, komt sinds een jaar of dertig voor binnen de vormgeving. Anders dan bij beeldende kunst blijft er bij dit idee-gedreven conceptdesign altijd iets van een gesuggereerde (evenwel niet-benutte) functie bestaan. Meer concreet: een in 3D geprinte vaas waarin geen bodem zit, zoals bij de keramiek van Olivier van Herpt. Dit werk staat overigens niet in het boek.

Al lezende vul je in gedachten wel meer actueel design aan bij de themaā€™s die passeren.

Een chronologische opbouw hanteren de auteurs niet. Ze rijgen losjes themaā€™s aan elkaar. Het boekje begint met innovatie, treffend verbeeld door uitvinder-ontwerpers als Thomas Alva Edison van de gloeilamp en James Dyson, die in onze tijd geheel nieuwe producten uitbrengt: de zakloze stofzuiger of een ventilator zonder propeller.Ā Bij idee 36 borduurt men verder op innovatie als vervolg-verbeter-design: de led gloeilamp en de elektrische Tesla Model X (2017).

Wordt Vervolgd

Gaandeweg stuit je op uitersten, vaak ook de dogmaā€™s van design. Versieren of juist niet. Vorm die de functie volgt en daarmee af. Modernisme: ontwerpen vanaf punt nul met niet eerder toegepaste nieuwe materialen: metaal, glas. Of juist teruggrijpen, of knipogen naar oudere stijlen of deze vermengen: postmodernisme.

De goede/slechte smaak tarten. Nieuwe invalshoeken aan het ambacht geven. Stroomlijn. Automatisering. Oervormen benutten waarbij schijnbaar nooit een ontwerper betrokken is geweest. Functionalisme. Styling waarbij marketeers aandringen op cosmetische veroudering om nog niet versleten autoā€™s, computers, mobieltjes te vervangen. Design algemeen beschikbaar stellen door het via internet te delen.

Bananenlampjes

De schrijvers mijden elk oordeel over de 100 ideeĆ«n die ze presenteren. Knap, omdat uitgesproken design als vanzelf om een kritische beschouwing roept.Ā Wat je gemakshalve kitsch zou kunnen noemen (de bananenlampjes van de Belgisch-Nederlandse Studio Job, overigens veel in het boek vertegenwoordigd) omschrijven de auteurs als ā€˜tasteā€™, smaak dus, maar niet om daarover vervolgens met de lezer te twisten. Dat is wel erg cultuurdiplomatiek.Ā De beschouwende kant past de schrijvers, mede omdat Engeland niet echt (meer) een leidende rol speelt zoals ooit het Scandinavische of Italiaanse design.

Beiden komen beperkt aan bod. Meest opmerkelijk is dat Droog, de Nederlandse conceptuele (anti)designstroming uit de jaren negentig helemaal buiten beeld blijft. Wel klinkt ergens de willekeurige term ā€˜New Dutch Designā€™.

Voor wie is dit boek geschikt? Zeker voor vormgevingsstudenten, geboren tijdens het postmodernisme, die vaak een weinig coherent beeld van de 20ste eeuwse designgeschiedenis hebben. Als designliefhebber heb je baat bij de interne verwijzingen waardoor je verwante stijlen leert duiden (en vintage nooit meer met retro zal verwarren).

Een gemis is dat het boek geen tijdslijn hanteert. Zo mis je in een overzicht hoe stijlen zich ontwikkelden: ook als ze inhoudelijk totaal tegen gesteld zijn.Ā Dat de Deutscher Werkbund een soort on-technologische voorloper van het Bauhaus designonderwijs was. En dat tegelijk de Wiener WerkstƤtte een moderne luxe stijl presenteerde binnen een commerciĆ«le onderneming. Je zou de WerkstƤtte bij de ā€˜Art Manufacturesā€™ verwachten maar daar gaat het (weer) vooral om deĀ Arts & Crafts beweging, die zich juist regressief opstelde ten opzichte van de Moderne Tijd. Of hoe in de VS het huishouden veel eerder elektrisch was dan in Europa en waardoor het Amerikaanse consumentisme zoā€™n grote vlucht kon nemen. En hoe met het omvallen van politieke ideologieĆ«n in 1989 ook het eeuwig universele Modernisme toch zijn uiterste houdbaarheidsdatum had bereikt.

En ā€“ laten we wel zijn ā€“ klopt de titel ā€˜Ideasā€™ wel? Dit zijn geen losse ideeĆ«n, meer concepten en contexten. Maar goed, dat format zal met de marketing van de uitgever te maken hebben. Iedere beschouwer legt binnen 100 ideeĆ«n net wat andere accenten. Tenslotte biedt het boek voor de kritische kenner genoeg interessante gedachten om gaatjes in de kennis te vullen.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles